.

.

Gyál Város Önkormányzatának Képvise­lő-testülete 2017 februárjában döntött a Gyáli Élet Program bevezetéséről. A program a gyáli polgárok életútjának tá­mogatása céljából létrehozott rendszer, amely lényegében integrálja és újraértelme­zi az eddig bevezetett és újonnan bevezetni kívánt programokat. A Gyáli Élet Program­nak köszönhetően az önkormányzat gon­doskodása a születéstől az óvoda- és is­kolakezdésen keresztül, figyelmet szentelve a középiskolásoknak és egyetemistáknak, a házasulandók programon át, egészen a „szép­korig” elkíséri az egyént. A program jelenleg kilenc alprogramból áll, melyek az alábbiak: