2018. 09. 20.

Levélben köszönti az önkormányzat a 18 éves gyáli fiatalokat

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ben fogadta el a Gyáli Élet Programot, amely születéstől szépkorig kíséri a gyáli polgárok életútját. Pontosan miről is van szó? Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyáli gyermek megszületik, az Önkormányzat minden jelentős életeseményénél szeretné örömét kifejezni, és támogatásáról biztosítani: például babacsomaggal, óvoda-, és iskolakezdési csomaggal, középiskolai ösztöndíjjal, vagy házasságot kötőknek ajándékcsomaggal. A kezdeményezést az „Isten éltessen!” c. köszöntőlevél bevezetésével bővíti, ami a gyáli felnőtt korú polgárokat érinti. A köszöntőlevelet az Önkormányzat a kedves gesztuson túl azzal a céllal vezeti be, hogy tovább erősítse a fiatalok városhoz, lakóhelyhez való kötődését, a lokálpatrióta szemlélet elmélyítését. A most bevezetésre kerülő köszöntőlevelet a 2000. augusztus 20. után született gyáli lakhellyel rendelkező fiataloknak, a 18. születésnapjukon kézbesítik az Önkormányzat munkatársai. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon. Az első öt levelet személyesen Pápai Mihály polgármester kézbesítette.

20180910_134113

A polgármester elmondta, hogy a városvezetés előtt álló egyik legfontosabb kihívás a fiatalok megtartása, ezért az Önkormányzat arra törekszik, hogy erősítse a fiatalok helyi kötődését, melynek egyik útja, hogy minél jobban bevonja őket a helyi élet alakításába: „Igyekszünk egyre több olyan programot indítani, olyan projektben részt venni, ami párbeszédet nyit a fiatalok és az Önkormányzat között”, továbbá „Nyitottak vagyunk egy ifjúsági önkormányzat létrehozásának gondolatára, ahol a fiatalok közvetlenül a képviselő-testület elé terjeszthetik javaslataikat, s ténylegesen részt vehetnének a döntéshozatalban. Abban bízunk, ha tényleges szerepük van, jobban érdeklik majd őket a város ügyei.”

A 18. életévüket betöltő fiatalok augusztus 28-át követően kapják meg a kreatív tervezésű levelet, előreláthatólag évente mintegy 300 fiatalt üdvözöl majd ilyen formában a városvezetés.

20180831_103219