.

.

A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton – első diploma megszerzésére irányuló képzésben – tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150%-át. Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését követően lehet igényelni. A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve indexben rögzített átlageredmény figyelembevételével. A szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani. A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként 5.000.- Ft