.

.

/
/
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Díjkedvezmény

Az Önkormányzat kérelemre mentességet biztosít a közszolgáltatási díj megfizetése alól azon, 65. életévüket betöltött egyedül, vagy házastárssal Gyálon élő személyeknek, akik a háztartási hulladék gyűjtéséhez 60, 110 vagy 120 liter űrmértékű gyűjtőedényt vesznek igénybe. Nem jogosult az bekezdés szerinti mentesség igénybevételére az, akinek háztartásában a házastársán kívül más személy is él. A mentesség az arra jogosultat a 65. életéve betöltését követő negyedév 1. napjától illeti meg. Módosította a 10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. október 01. napjától. Módosította a 11/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. július 01. napjától. A mentességre jogosító feltételek meglétét a népesség-nyilvántartás adatai alapján a Gyáli Polgármesteri Hivatal ellenőrzi.

KÉRELEM