.

.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2011. évi CXCIV. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2010. évi LXXX. törvény a jogalkotásról
 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • 1997. évi LXXVII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről,
 • 1990. évi C. törvény a  helyi adókról,
 • 1997. évi CXL. törvény kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.