q Gyáli Idősek Klubja - Gyál
.

.

Gyáli Idősek Klubja

Elérhetőségek

Fenntartó
"Kertváros" Önkormányzati Társulás
Intézményvezető:
Bártfai Gabriella
Cím:
2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.
Telefonszám:
+36-29-752-838
Email:
idosklub@kertvarosszockp.hu

A Gyáli Idősek Klubja megközelíthető az M5, M0 Gyáli lehajtójáról, illetve Budapest irányából a Kőrösi út felől. Az intézmény 128 m2 alapterületű, mely rendelkezik kis és nagyobb előtérrel, pihenőszobával, vizesblokkal (WC + fürdő nemek szerint) étkezővel/társalgóval, kisétkezővel, irodával, személyzeti öltözővel és tálaló konyhával. A szolgáltatás célja az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése. A családi-és társas kapcsolatos ápolása, kiépítése, szinten tartása. Személyre szabott, évszaki sajátosságok figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján. A lelki egészség védelme. A demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapotromlás gyorsaságának csökkentése, továbbá a szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása.

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek:

Tanácsadás

Az egészségi állapot, szociális és egyéb körülmények változása estén tájékoztatás az állapotnak legmegfelelőbb szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről, figyelem felhívása egyéb szolgáltatások nyújtásának lehetőségére, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás, ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében, segítségnyújtás a probléma feltárásban, meghatározásában.

Esetkezelés

Az esetkezelése végző szakdolgozó kompetencia határain belül az ellátást igény bevevő szükségleteinek kielégítésére, problémájának megoldására, illetve céljai elérésre irányuló együttműködésen alapuló, tervszerű segítő kapcsolat. Ezen belül számba veszik és mozgósítják az igény bevevő saját és támogató környezete erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek bevonhatóak a célok elérésében, új problémák megelőzésében.

Gondozás

Fürdetés, öltöztetés, száj, fog-és protézisápolás, folyadékpótlás, étkeztetése, gyógyszeradagolás, vérnyomás és vércukormérés, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése, mentális támogatása, helyváltoztatás segítése az intézményben igény szerint, kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az étel helyben fogyasztás esetén biztosított a szolgáltatást igénybe vevők számára a kézmosási lehetőség, a nemenként elkülönített illemhely, illetve az evőeszközök és étkészletek.

Felügyelet

A demens nappali ellátás biztosítása során azon igénybe vevők részére biztosított személyes felügyelet, akinek az egészségi állapota életük, testi épségük megóvása érdekében indokolt, pihenés lehetőségének biztosítása.

Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás

Az igénybe vevő segítése mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában, mindennapi ügyeinek intézésében, valamint a személyes szükségleteinek kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítása, ha ezt háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani.

Készségfejlesztés

A személyiségközpontú ellátást figyelembe véve, különös figyelem fordítása a szabadidős tevékenységek programok szervezése, kártya-és társasjátékokra, kézműves foglalkozások szervezésére, kognitív funkciókra, memóriafejlesztésre, állapotromlás késleltetésére, kognitív funkciókra, mozgáskoordinációkra, interaktív gyakorlatokra.

Közösségi fejlesztés

Nyílt nap keretében lehetőség biztosítása az intézmény megtekintésére, személyes találkozás és információ csere lehetőségének biztosítása, a szolgáltatás megismertetése. Társintézményekkel közös szabadidős programok szervezése, hozzátartozói fórum.