2024. 04. 26.

Kiírták az idei „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím pályázatát

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja elismerni a jó példát mutató, erőfeszítéseket tevő magánszemélyeket. A cím életre hívásával a városvezetés ösztönözni szeretné a lakosságot környezetük szebbé, rendezettebbé, kulturáltabbá tételére.

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím adományozására.

A pályázat célja: a helyi környezet szépítése, a település esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének fejlesztése.

A pályázók köre: Gyál város teljes közigazgatási területén található ingatlanok tulajdonosai.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/2022. (III.31.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) I. melléklete szerinti Jelentkezési lapot, amely ide kattintva letölthető.

A pályázat benyújtási határideje:

2024. május 31.(péntek 16:00 óra)

  • személyesen benyújtva a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szervezési és Humánpolitikai Irodájára (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.),
  • vagy elektronikus úton elektronikus azonosítással,
  • vagy postai úton legkésőbb május 31. napjáig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) címezve.

 

A pályázat elbírálása

A háromtagú Bíráló Bizottság a R. 2. mellékletében felsorolt szempontsor helyszíni értékelése után a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testület 2024. szeptember 26-ai ülésén dönt.

A pályázatok anyagi fedezete: Gyál Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése 5. sz. mellékletének céltartalék terhére  elismerő cím adományozása célra 1 100 000 forint áll rendelkezésre.

Az elismerő címet elnyert ingatlan tulajdonosa egy a „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, az elismerő cím adományozásának évét és a „Gyál” feliratot tartalmazó, falra szerelhető táblát kap és egyszeri, bruttó 50.000,-Ft díjazásban részesül.

A díjazottak a dísztáblát ünnepélyes keretek között vehetik majd át, amely rendezvényen  bemutatásra kerülnek a pályázatra nevezett legszebb ingatlanok fotói.