2023. 11. 30.

Képviselő-testületi beszámoló 2023. november

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-án tartotta meg az összesen harminc napirendi témával kapcsolatos ülését. Az ülés elején a Testület elfogadta Pápai Mihály polgármester beszámolóját a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A városvezetők a további fontosabb döntéseket hozták az ülésen:

 • Több rendelet módosítását fogadták el.

Az évközi változások átvezetésével módosult a 2023. évi költségvetés, módosították a városközpontban a Közösségi Ház, az MBH Bank gyáli fiókja és a mögötte lévő három önkormányzati telekre, valamint az FCC Magyarország Kft. gyáli telepére vonatkozó, illetve Némediszőlőnél a Fadepo Holcz Kft. kérésére a szabályozási előírásokat. Elfogadták, hogy munkaszüneti nap legyen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban a Közszolgálati Tisztviselők Napja.

 1. január 1-vel módosul a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint:

hétfő: 8.00-12.00

szerda: 12.00-17.45 (2023.12.08.ig közmeghallgatás alapján a szerdai ügyfélfogadási idő: 12.30-17.45)

 

 • Új rendeletet fogadtak el a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Részletekért kattintson ide. >>

 

 • A szociális rendeletet módosították,

melynek értelmében 2024. január 1-től 10 százalékkal emelkednek az étkeztetési térítési díjak. A környező településekkel való összehasonlítással elmondható, hogy a város díjai ennek ellenére is a legalacsonyabbak lesznek, és az Önkormányzatnak még így is mintegy 30 millió Ft-ot kell hozzátennie az alapanyag költségekhez a jövő évben.

 

 • Módosításra került Gyál Város víziközmű-rendszere gördülő fejlesztési terve 2023-as évre vonatkozóan.

 Gyál város 2023-2037. évi vízközmű-rendszer gördülési fejlesztési terve magában foglalja a városi ívóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési rendszer korszerűsítését. A javaslat alapján a 2023-as évben megvalósult fejlesztések alapján a terv aktualizálására vonatkozóan született döntés.

 

 • Javasolják a „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása és a Vecsés, Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” című tervdokumentáció elkészítését.

 Gyál Város közigazgatási határához kb. 200 m távolságra Vecsés területén több ipari nagyberuházás van folyamatban. A környező területen – kiemelten a Vecsés, Baross Gábor utcában – jelentős gépjármű forgalom növekedés várható, melynek környezeti zaj, por és rezgés okozta káros hatásai nagy mértékben terhelik Gyál Wesselényi utcai, Határ utcai és egyéb közeli lakóterületeit. A fenti hatások részbeni enyhítésére tenne javaslatot a „Gyál és Vecsés közigazgatási határának térségében lévő Határ út és Wesselényi u. szabályozási szélességének meghatározása, valamint Vecsés Baross Gábor u. közterületi szabályozásának ellenőrzése” tárgyú tervdokumentáció elkészítése, mely után a két város önkormányzata, valamint a beruházásban szintén érdekelt Nemzeti Befektetési Ügynökség közösen találhat megoldást a problémák enyhítésére.

 

 • Várhatóan 2024. február 1. napjától városunkban is átveszi az orvosi ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat, azonban ezen időpontig a jelenlegi ügyeleti szolgáltatóval meghosszabbították a szerződést, 15%-os díjemeléssel 2023. december 1-től.

 

 • Módosították mindhárom gyáli óvoda alapító okiratát.

Az intézkedést a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény hatályba lépése tette szükségessé.

 

 • Számítástechnikai eszköz tartozékokat vásárol az Önkormányzat a gyáli általános iskolákba.

2023-ban a digitális oktatás előmozdítása érdekében 146 darab tabletet ajándékozott az Önkormányzat a gyáli általános iskolák Smart School tantermeibe. Ezeket az eszközöket védőtokkal szükséges ellátni, melyek összege összesen bruttó 622.050 Ft.

 

 • TOP-PLUSZ-3.1.3-23. „Helyi humán fejlesztések” című pályázat benyújtásáról döntöttek.

Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 20 millió forint, maximuma pedig közel 3 milliárd forint. Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, és a támogatott projektek fizikai befejezésének véghatárideje 2029. június 30. napja. A pályázatban, illetve a projektben kiemelkedő jelentősége van a szemléletformálásnak, az olyan közösségi programok megvalósításának, amelyek erősítik a társadalmi befogadást és kohéziót, illetve mélyítik a helyi identitást. Támogatott projekt esetén lehetőség van bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, egészségfejlesztő és egészségügyi prevenciós programok szervezésére.

 

 • Jóváhagyták a jövő évi képviselő-testület munkatervet, és a 2024. évi belső ellenőrzési tervet.

 

 • Év végi jutalmazásokról döntött a Képviselő-testület.

 

 • Zárt ülésen született döntés a Közművelődési Díj díjazottjairól, illetve megállapították, hogy Fa Zsuzsanna képviselő asszony képviselői mandátuma 2023. november 25-én megszűnt. A vonatkozó jogszabályok alapján a képviselői hely 2024. szeptember 30-ig betöltetlen marad.

 

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők ide kattintva.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2024. január 25-én tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, míg 2023. december 8-án 18 órától közmeghallgatást tart Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár színháztermében.