2023. 11. 30.

Új rendelet a közösségi együttélés szabályairól

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A helyi önkormányzatokról szóló törvény lehetőséget ad a településeknek arra, hogy maguk szabályozzák a közösségi együttélés alapvető helyi szabályait. A 2013-ban elfogadott helyi rendelet megalkotása óta bekövetkezett változások és jogszabályi környezet, valamint a kertvárosi együttélés során felmerült igények okán új rendelet megalkotása vált időszerűvé.

A szabályozás alapvető célja, hogy a rendeleten keresztül az állampolgárok nyugalma, a lakosság által elvárt, a kollektív együttélés szabályainak elősegítése, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata biztosítottá váljon.

 

A 2024. január 1-től hatályba lépő új rendelet célja az állampolgárok jogkövető magatartásának elérése, melyben az együttműködés a meggyőzés az egymás iránti figyelem az elsődleges.

 

Az új rendeletben szabályozásra kerültek:

 • a települési jelképek használatára,
 • utca és házszámtábla elhelyezésére,
 • állattartásra,
 • helyi hirdetményekre,
 • helyi környezet védelmére,
 • játszóterek, parkok, sportterek használatára,
 • közterület használatára,
 • zaj és rezgésvédelemre,
 • temető használatára vonatkozó közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások.

 

A most elfogadott rendeletben két új témakör jelent meg, amelyek eddig nem voltak helyi szinten szabályozva:

 

Kerti munkák

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki lakóövezetben munkanapokon és szombaton 20.00 óra és 08.00 óra között, vasárnap és munkaszüneti napokon

 • zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez, kivéve az élet- és balesetveszély, sürgős kárelhárítás miatti azonnali intézkedéseket,
 • zajjal járó zöldfelület-fenntartással, kert építésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet (pl. motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) végez,
 • ipari -, vagy barkácsgépet működtet.

 

Tehát a fenti tevékenységek kizárólag hétköznapokon és szombaton 8:00 és 20:00 óra között végezhetőek.

Játszóterek, parkok, sportterek

Ez év során két nagyértékű új park került átadásra, amelyek állapotának megóvása érdekében is születtek szabályok. A közterületi játszóterekre, parkokra, sportterekre vonatkozó egyéb szabályokat a közterületi játszóterek, parkok, sportterek bejáratánál elhelyezett, használatuknak rendjét szabályozó táblák tartalmazzák.

 

Fontos szabály, hogy a Bartók- illetve a Víztorony parkba kutya még pórázon sem vihető be, a futókörökön kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni szigorúan tilos.
A szabályok megsértőivel szemben a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

 

A rendelet teljes szövege a Nemzeti Jogszabály Tárban megtalálható.

 

Az új rendeletben foglaltakon túl továbbra se feledkezzünk meg néhány fontos szabályról.

 

Szabálysértésnek minősül a

 • garázdaság,
 • károkozás, rongálás,
 • koldulás, életvitelszerű közterületi tartózkodás,
 • engedély nélküli árusítás,
 • csendháborítás,
 • közterület, középület, közlekedési eszköz beszennyezése (kutyaürülék össze nem szedése, szemetelés)
 • szeszesital közterületen történő fogyasztása,
 • állattartással kapcsolatos egyes magatartások (eb kiszökése, közterületen póráz nélkül sétáltatása, kóborolni hagyása),
 • KRESZ rendelkezésének megsértése (zöldterületen történő parkolás, behajtási korlátozások megszegése)

 

Egyéb hatósági eljárás alá tartozó cselekmények:

 • ingatlanok gyommentesítése, gazmentesítése,
 • kártevők elleni védekezés,
 • közterületi hulladék elhelyezés,
 • légszennyezés (füstölés),
 • tarló vagy lábon álló növényzet égetése,
 • szikkasztóárkok betemetése,
 • engedély nélküli fakivágás,
 • engedély nélküli kapubehajtó létesítés, átépítés.

A téli időszakban különösen fontos kötelezettségünk az ingatlanok előtti járdaszakasz hó- és síkosságmentesítése.

 

Ügyeljünk a közösségi együttélés szabályainak betartására és a békés, jószomszédi viszony kialakítására.