.

.

/
/
Gyáli Egyetemista Program

A Gyáli Egyetemista Program keretében a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kiegészítéseként támogatásban részesíti azon, Gyál Város Önkormányzata által Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesítetteket, akik az adott tanulmányi félévet igazoltan teljesítették és a következő félévet megkezdték. A képzési idő utolsó félévében lévő diák esetében a jogosultság feltétele a diploma megszerzése. A támogatásra a jogosultak évente két alkalommal, utólag, a félév igazolt teljesítését és a következő félév megkezdését követően, az igazolásnak őszi félév esetén február utolsó napjáig, tavaszi félév esetén szeptember 15. napjáig a Hivatalhoz történő eljuttatásával szereznek jogosultságot. A jogosultság feltételeket a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolásával kell bizonyítani. A képzési idő utolsó félévének teljesítése a diploma tárgyév szeptemberi 15. napjáig történő bemutatásával igazolható. A támogatás mértéke 25.000.- Ft /tanulmányi félév.