2017. 01. 5.

Véleményezési eljárás

Facebookon
Twitteren
E-mailben

F E L H Í V Á S

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 146/2015. (VI.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy széleskörű társadalmi egyeztetésre alapozva elkészíti Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Fentiekkel kapcsolatosan a tervező VÖLGYZUGOLY MŰHELY Kft. elkészítette Gyál Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezési tervdokumentációját.

Gyál Város Önkormányzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZATA alapján véleményezés céljából történő FELHÍVÁST tesz közzé

  • a település hivatalos honlapján,
  • a Polgármesteri Hivatal épületében lévő hirdető táblán,
  • az Új Gyáli Újságban, Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapjában.

                                             

A véleményezési eljárás tervanyagát teljes egészében a település hivatalos honlapjára tájékoztatásként feltöltöttük, mely itt megtekinthető.

 

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján

  • a Gyáli Polgármesteri Hivatal címére (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) történő megküldéssel
  • elektronikus levélben történő megküldéssel (foepitesz@gyal.hu)

 21 napon belül teheti meg észrevételeit

  • a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  • a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  • a véleményezési eljárásokba bejelentkezett, Gyálon székhellyel rendelkező civil szervezet.

Várjuk konstruktív együttműködésüket!

Gyál, 2017. január 05.

                                                                                                            Gyáli Polgármesteri Hivatal