.

.

Jelképeink

Bár a jelképeinkről szóló rendeletben nem szerepelnek, de városunk jelképeiként tekinthetünk Fegyó Béla festőművész két alkotására, amelyek 1996-ban és 2019-ben készültek. 

Az 1996-os festményt ajándéknak szánta a művész a településünknek és ez a kép került a várossá nyilvánítási pályázat címlapjára is. A festmény, ami egykor a régi városháza dísztermében volt, ma a polgármesteri iroda falát díszíti.

Fegyó Béla így nyilatkozott festményéről 1997-ben: 

„A munka gyáli középületeket ábrázol, már csak emlékeinkben élő középületeket, mint amilyen a Jálicskastély, vagy a hajdan volt Szent György kápolna, de mondhatnám a régi templomot vagy a régi községházát is. Ezek már csak fényképeken, képeslapokon szerepelnek, vagy ott sem. Megjelennek a képen a község mai középületei is. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen, ha Gyált valamiért dicsérik, akkor az az, hogy a szegénység ellenére is lépett előre. 

Ha a Gyálon eltöltött harminc évemet nézem, úgy látom, az utóbbi öt-hat év volt az, ami kiemelkedett. Tisztelettel mondom ezt, mert mindig embereken múlik az ilyesmi. Érzésem szerint a jelenlegi önkormányzat oroszlánrészt vállalt a fejlesztésekben. Akár ügyes politizálással, olyan értelemben, hogy pénzt tudott hozni a községbe, de ennél is sokkal fontosabb a hozzáállás.
Egy önkormányzat azt is mondhatta volna, hogy nekem erre nincs erőm, tehetségem, energiám, és minden maradt volna úgy, ahogy addig volt. Hál’ istennek, Gyálon nem így történt.

Tehát ezen a tablón, a montázsegyüttesen régi és jelenlegi középületek vannak, ember nincs, csak a keze nyoma, ami legalább olyan fontos, vagy talán még fontosabb, hiszen az marad utánunk, mi meg elmegyünk.

Meggyőződésem, hogy a hétköznapok teremtik a maradandót. Mindenkinek azt kívánom, hogy legyen még lehetőségünk sok dolgos hétköznapra, hadd legyen szebb meg emberibb Gyál is, meg az ország is, aminek polgárai vagyunk.”

A festményen szereplő épületek szinte kivétel nélkül átalakultak, modernizálódtak az elmúlt 25 évben, ahogy a település egész arculata is hatalmas átalakuláson ment keresztül.

Fegyó Béla 2019-ben újabb montázst készített, amelyen a felújított és teljesen új intézményeinket, köztereinket mutatja be. Az új festmény a Gyáli Polgármesteri Hivatal aulájában látható.

Címer

Városunk első számú jelképe a pajzs alakú, középen vízszintesen osztott piros-kék színű címer. Ennek felső mezőjében az éppen a sárkánnyal viaskodó Szent György látható. Ez a jelkép Gyál középkori gyökereire utal, ekkor ugyanis egy Szent György tiszteletére szentelt templom is állt itt. Az alsó mezőben lévő aranyló szőlőfürt és a zöld akácág a megélhetés és felemelkedés alapját, valamint az állandó megtelepedést jelentik, illetve utalnak a mai Gyál két területi egységére, Gyálszőlőre és Gyálligetre.

Festmény

Gyál másik jelképének tekinthető a híres helyi festőművész, Fegyó Béla alkotása, amely a Polgármesteri Hivatalban áll. Az egész falat betöltő kép a város egykori és mai nevezetes épületeit ábrázolja, többek között a Jálics család kastélyát, a víztornyot, a templomokat, iskolákat, vagy a kopjafát.

Zászló

A zászlólap középen vágással egy felső kék és egy alsó piros mezőre osztott, rajta középen foglal helyet a település címere, melyet arany hímzéssel Gyál neve boltoz. A zászlólap vége arannyal rojtozott. A középkori és újkori szimbólumok azt is érzékeltetik, hogy a jelen értékei visszanyúlnak a napjainkra elfeledett ősi eredethez, és azt a jelenhez kapcsolják.

Logó

2017-ben Gyál Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete városi logó bevezetéséről döntött, melynek variációit a Gyál Városi Arculati Kézikönyv rögzíti.  A címer megkülönböztető jellege – a számos hasonló címeres megjelenést használó település miatt – gyenge.  A logó megjelenésében Gyál legfőbb jellemzőit kell tükröznie. A lendületet, az innovációt, a fejlődést, ugyanakkor a hagyományokat is tiszteletben tartva, a címerből eredő két domináns színt felhasználva alakult ki. A logóban a város nevezetesebb pontjainak (kertváros, református ill. katolikus templom, víztorony) sziluettjével egy olyan jel rajzolódik ki, melyet a gyáliak magukénak tudnak érezni, és szeretni tudnak. Egy szívdobbanás, ahol az amplitúdót Gyál rajzolja. Stílusában és geometriai vonalaiban elegáns, de mégis egzakt, játékos. A logó kezdetén vastagabb vonal látható, hiszen a múltat megtöltöttük tartalommal a jövő pedig még előttünk van, utalva az előttünk álló feladatokra.

A logó vektoros formában itt érhető el.
Gyál Városi Arculati Kézikönyv