2021. 06. 7.

Városi Pedagógusnap – Kiosztották a Gyáli Közoktatásért Díjakat

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A város pedagógusait, a gyáli közoktatási intézmények dolgozóit köszöntötték Pedagógusnap alkalmából június 7-én az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban. Dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató asszony köszöntötte a pedagógusokat, majd a Monori Tankerületi Központ nevében egy szál virágot adott át annak a 7 kitüntetett gyáli pedagógusnak (Antalné Kármán Csilla, Billinger Judit, Surányi Andrásné, Veresné Nagy Emese Erzsébet, Széki József, Kissné Csorba Mónika, dr. Simon Natália), akik a 2020/2021. tanévben kiemelkedő munkájuk elismeréseként a tankerületi központ „Év pedagógusa” díjazásában részesültek (méltatásukat itt tekinthetik meg. Pápai Mihály, Gyál város polgármestere ünnepi beszédet mondott, amelyben megköszönte a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők áldozatos munkáját. Az ünnepi beszédeket követően Pápai Mihály és Lendvay-Kiss Anita önkormányzatunk Oktatási és Kulturális Bizottságának elnöke átadták a Gyáli Közoktatásért Díjakat. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még 1992-ben alkotott rendeletet abból a célból, hogy a gyáli közoktatásban, a gyáli közoktatásért kiemelkedő tevékenységet végző, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában, a nevelő-oktató munkában, pedagógiai gyakorlatot segítő technikai faladatok ellátásában huzamosan kiemelkedő munkát végző szakemberek tevékenységét elismerje. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-ben kiemelkedően eredményes pedagógiai tevékenységük alapján a Gyáli Közoktatásért Díjat adományozta Debreceni Zoltánné, a Gyáli Liliom Óvoda óvodapedagógusa és Kozma Áron, az Érdi SZC Eötvös József Technikum pedagógusa részére. Tisztelettel gratulálunk a díjazottaknak! Szakmai életútjukban további sikereket kívánunk! Az ünnepi program folytatásaként a Ruszt József Stúdiószínház előadásában Karády Katalin életét feldolgozó színházi sanzon előadást láthatott a közönség. Karády Katalint Nyitrai Brigitta, Barbara Ferrini, Gulyás László idézte a színpadra, Pápai Béla zongorakíséretével.   Kozma Áron Kozma Áron 1957-ben született Baróton. Szakmai életét 1982-ben kezdte Erdélyben, ahol természettudományos tehetsége révén mérnökként részt vett az első gázüzemű traktor elkészítésében. 1990 szeptemberétől – immár gyáli lakosként — a piaci szektorban kamatoztatta mérnöki tehetségét. 1992-től 2008 szeptemberéig a Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola pedagógusaként tevékenykedett. Ez idő alatt különös figyelmet fordított az általános iskolai tanulók körében a legkülönfélébb tanulásmódszertani készségek fejlesztésére, a tanulói emlékezet kondicionálására, nagy hangsúlyt fektetett a gondolkodási műveletek, kiemelten a természettudományos kompetenciák fejlesztésére. Örömmel vállalta föl a Speciális szakiskola tagozatvezetői feladatkörét is, munkálkodva a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok esélyhátrányainak leküzdésén. Szakmai tudását folyamatosan fejlesztette, frissen tartotta, követve a kor kihívásait. 2000-ben megszerezte az informatikai tanári végzettséget, 2006-ban okleveles mérnöktanári képesítést is szerzett. 2014-ben pedig mester oklevelet kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2008 szeptemberétől az Érdi Szakképző Centrum Eötvös József Technikum tanári gárdájának aktív tagja, informatikát és szakmai informatikát tanít. Középiskolai tanárként pályájának ebben az újabb szakaszában is bizonyította kiváló pedagógiai képességeit, szaktudását, minőségorientált szemléletét az oktatói-nevelői szerepkörök mindegyikében. Szaktanárként hangsúlyt fektet a tanulók digitális, matematikai, természettudományos kompetenciáinak kimunkálására, osztályfőnökként a szociális készségek fejlesztésére, a közösségformálásra, a „kis”- és a „nagyközélet” iránti felelős gondolkodásra, az értékes, nemes célokért való cselekvés ösztönzésére. Értékrendje, elkötelezettsége példaértékű kollégái számára is, segítőkészsége, magatartása, derűs személyisége méltán tette kedveltté nem csupán a diákok, hanem munkatársai körében is.   Debreceni Zoltánné Debreceni Zoltánné 1983 óta dolgozik óvodapedagógusként. 1993 óta él Gyálon, férjével és két fiúgyermekével, akik már kiröpültek a családi fészekből és céltudatos, szakmájukat szerető felnőttekké váltak. 25 éve dolgozik a Gyáli Liliom Óvodában. Pályája során mindig a szakmai tökéletességre törekedett. Tudatosan kereste azokat a továbbképzéseket, mellyel szakmai munkájának színvonalát növelhette. Fontosnak tartja a mai mozgásszegény életmódban a gyerekek mozgáskultúrájának fejlesztését, az egészségük megőrzését. A jövőben, hogy árnyalja szakmai tudását a zeneterápia drámapedagógia módszerét kívánja elsajátítani. Fontos számára az együttműködés a nevelőtestülettel, az óvodában működő munkaközösséggel, ahol aktív tag is. Ismeretei, tapasztalatai átadásával szívesen segíti a pályakezdő fiatalokat. A Liliom óvoda gyermekvédelmi felelőseként már 18 éve szívügyének tekinti a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolását, támogatását. Rendszeresen szervez számukra ruhagyűjtést, ruhabörzét, karácsony előtt az „Egy doboznyi figyelem” akció keretében megajándékozzák a hátrányos helyzetű gyerekeket. Munkáját lelkiismeretesen végzi, fontos számára a kiegyensúlyozottság, a lelki feltöltődés. Ezt a szerető, megértő, segítő családjától és munkatársaitól kapja meg. Szereti a zenét, a táncot, az elmúlt évek során többször készítette fel a nagycsoportosokat városi és óvodai rendezvényekre. Nyitott, az új dolgokra fogékony, kitartó, lelkiismeretes pontos munkavégzés jellemző rá. Vallja, hogy a gyerekeket csak határtalan szeretettel, elfogadással, tisztelettel lehet nevelni és oktatni. Empatikus, személyes példaadásával a gyerekeket is arra neveli, hogy természetessé váljon számukra az egymás iránti tisztelet, a másság elfogadása. Pedagógiai hitvallása lényegét Sigmund Freud szavaival fogalmazza meg: „Minél több szeretet és jóság sugárzik belőled, annál több áramlik rád vissza”.