2021. 01. 22.

Változott a gépjármű- és helyi iparűzési adó

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Tisztelt Adózók! A város honlapján és Facebook oldalán 2020. decemberében, valamint a Gyáli Mi Újság 2021. januári számában tájékoztattuk már Önöket egyes adóváltozásokról, melyek a helyi adóztatást érintik. Felelevenítve a változásokat, a már rendelkezésre álló újabb információkat is megosztjuk Önökkel. Gépjárműadó változások:
  • Amit már eddig tudtunk, 2021. január 1. napjától a gépjárművek adóztatása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) feladata, a 2021. évi nyitó állomány (és utána minden havi változás) feldolgozását a NAV végzi. A NAV a 2021. évi gépjárműadó kötelezettségéről minden adózót határozatban fog értesíteni.
  • Ami a korábbi tájékoztatás óta vált ismertté, hogy a 2021. első félévi gépjárműadót április 15-ig (2021. évet követően a befizetési határidő március 15. napja), a második félévi kötelezettséget szeptember 15-ig kell megfizetni a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájának javára.
Helyi iparűzési adó változásai a következők:
  • Amikről eddig már írtunk: hatályát veszti a helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) ideiglenes iparűzési adó fogalma, tehát nem keletkezik ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, viszont a 180 napot (naptári napot) meghaladó munkavégzés telephelyet keletkeztet, és bejelentkezési, bevallási, adófizetési kötelezettség jön létre. Tekintettel arra, hogy nincs ideiglenes iparűzési adó, annak levonhatósága is megszűnik, a megosztás szabályait kell alkalmazni. Az iparűzési adóbevallások benyújtása 2021. január 01-től csak a NAV ÁNYK rendszerén keresztül lesz lehetséges, elektronikus úton. E szabály alól csak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételek (pl.: őstermelő, ügyvéd, közjegyző), akik papír alapon is benyújthatják bevallásukat a helyi önkormányzathoz. Változik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő bevallás benyújtási kötelezettségnek összeghatára 2021.01.01-től. Bevallási kötelezettsége akkor keletkezik iparűzési adóban, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja. Felhívtuk a könyvviteli szolgáltatást végzők figyelmét, hogy a Htv. mellékletében „A helyi iparűzési adó alapjának megosztása” című részben változik 2021. január 01. napjától az eszközérték arányos megosztás módszere, valamint az építőipari tevékenységet folytató vállalkozások esetében a megosztási mód. Az a szabály változatlan, hogy a megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.
  • Új, további fontos változás iparűzési adóban a veszélyhelyzetre való tekintettel, hogy a Htv. szerinti vállalkozók, akik megfelelnek a évi XXXIV. törvényben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozói (továbbiakban: Kkv.) minősítés feltételeinek azzal, hogy a nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint, azok 2021. adóévre vonatkozó iparűzési adó mértéke 1%, függetlenül attól, hogy a helyi adórendeletben megállapított iparűzési adómérték ettől magasabb, Nekik 2021. évben az adott előleg-fizetési időpontban esedékes Htv. szerint bevallott, és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó adóelőleg 50%-át kell megfizetni az esedékességi időpontokban abban az esetben, ha 2021. február 25-ig nyilatkozik a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat felé, hogy Kkv.-nek minősül, valamint arról is, hogy a külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget igénybe venni jogosult.
  • A nyilatkozat kizárólag a NAV-on keresztül, elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
  Gyál, 2021. január 21.

                                                                  Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Iroda