2022. 01. 18.

Választási tájékoztató – helyi választási iroda

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását Áder János Köztársasági Elnök Úr 2022. április 3. napjára tűzte ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve országos listákra (párt, illetve nemzetiségi) szavazhatunk. Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választópolgárok egyrészt voksolhatnak arra, kit szeretnének a választókerületükben egyéni országgyűlési képviselőnek, másrészt dönthetnek arról, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az országgyűlési képviselők választása során a választópolgárok 106 egyéni országgyűlési képviselőt választhatnak, országos listán pedig 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el. A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz 2022. február 12. napján indul. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez legalább ötszáz ajánlás szükséges, a jelöltek 2022. február 25. napján 16 óráig gyűjthetik ezeket az ajánlóíveken. Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet tudott állítani. Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb 2022. február 26. napján 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján kerül lebonyolításra az alábbi négy kérdésben a Magyarország Kormánya által kezdeményezett országos népszavazás. „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?” „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?” „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?” „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?” A választás és a népszavazás (továbbiakban együttesen: választás) kitűzéséről és arról, hogy a választópolgár mely szavazókörben gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti Választási Iroda úgynevezett értesítőben tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárokat a 2022. január 26-i állapotnak megfelelően legkésőbb 2022. február 11-ig. A központi névjegyzékben továbbra is lehetőség van:
 1. segítséget kérni a választójog gyakorlásához, így a látássérült választópolgár igényelhet Braille-írással ellátott szavazósablont március 25-én 16 óráig.
 2. a személyes adatok kiadását megtiltani.
 3. a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt kérni akár úgy is, hogy az országgyűlési választáson a választópolgár az egyéni képviselőjelölt mellett a nemzetiség által állított listára szavaz, ekkor azonban országos pártlistára nem adhatja le voksát. Az erre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2022. március 18. 16.00 óra, míg törlésére levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 30-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmekről Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben szavazhat, az állandó lakóhelye alapján kerül meghatározásra, városunk területén – megegyezően a korábbi választásokkal – 18 szavazókör található. Gyálon minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető. Három kivétel lehetséges ez alól:
 1. ÁTJELENTKEZÉS
Mikor van rá lehetőség: Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be 2022. január 27-től, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik. A benyújtás módja:
 • elektronikusan,
 • személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodánál (HVI-nél).
 • levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. Az átjelentkezéssel szavazók Gyál város területén a 11. számú szavazókör névjegyzékében fognak szerepelni. A szavazókör címe: 2360 Gyál, Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár). Az átjelentkezett választópolgár az állandó lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre és az országos listákra szavazhat, valamint természetesen a népszavazás kérdéseire. Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
 1. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM
Mikor van rá lehetőség: Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től. A benyújtás módja:
 • elektronikusan,
 • személyesen mind az állandó lakcíme, mind pedig a bejelentett tartózkodási helye szerinti HVI-nél,
 • levélben kizárólag a lakóhelye szerinti HVI-nél.
A benyújtás határideje: a kérelemnek legkésőbb 2022. március 25. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár a kérelemben megadott országban a nagykövetségen vagy főkonzulátuson szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra, illetve a népszavazás kérdéseire. A külképviseleti szavazás iránti kérelem visszavonható, annak március 30-án 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie.
 1. MOZGÓURNA IRÁNTI IGÉNY BENYÚJTÁSA
Mikor van rá lehetőség: Ha a választópolgár egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt a szavazóhelyiségben nem tud megjelenni, mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő 2022. január 27-től. A benyújtás módja:
 • elektronikusan,
 • írásban személyesen, levélben vagy meghatalmazott útján annál a HVI-nél, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel (így ha átjelentkezés miatt másik településen szavaz a választópolgár, oda szükséges a kérelmet benyújtani).
A benyújtás határideje: a kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani. A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújthatók elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon keresztül (elektronikus azonosítás nélkül, valamint elektronikus – ügyfélkapus – azonosítással), továbbá levélben vagy személyesen. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy valamennyi kérelem benyújtása esetén minden adat pontosan, a személyi okmányokban feltüntetettek szerint szerepeljen, mert az attól való legkisebb eltérés is a kérelem elutasítását vonhatja maga után. Amennyiben a választással kapcsolatban kérdés merül fel, a Gyáli Polgármesteri Hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Ha kizárólag a kérelem formanyomtatványára van szüksége, azt letöltheti a www.valasztas.hu honlapon, ill. beszerezheti személyesen a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatán, míg a választási értesítő elvesztése esetén, valamint a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó fenti kérelmek benyújtásával kapcsolatban ügyfélfogadási időben keressék Wolf Dániel igazgatási ügyintézőt (tel: 29/544-124). A Helyi Választási Iroda vezetője, elérhetősége:
 • Rozgonyi Erik címzetes főjegyző, HVI vezetője
 • Telefon: 06-29-540-937
 • e-mail cím: jegyzo@gyal.hu
A Helyi Választási Iroda címe:
 • Gyáli Polgármesteri Hivatal
 • 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114
 • Telefon: 06-29-540-930
Helyi Választási Iroda