2020. 04. 16.

Új támogatás – a munkahelyek elvesztése miatt

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Az önkormányzattól kaphatnak támogatást a munkahelyük elvesztése miatt krízishelyzetbe jutott, gyáli állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők. A koronavírus okozta gazdasági leállás több céget, vállalkozást sodort a csőd szélére. Ennek következtében sokan veszítik el munkahelyüket. A váratlanul bevételforrás nélkül maradt gyáli embereken szeretne segíteni az önkormányzat azzal a rendkívüli települési támogatással, amelyet a krízishelyzetbe kerültek igényelhetnek.

A szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi II. törvény 7.§. (1) bekezdése, továbbá a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 8/A.§ alapján az önkormányzat az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. A támogatás formája egyszeri, 10.000-50.000 Ft közötti összeg.

A támogatás akkor állapítható meg, ha a gyáli állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező a munkahelye elvesztése okán jövedelemmel nem rendelkezik, és a támogatás nélkül a család létfenntartása nem biztosítható.

A rendkívüli települési támogatás a munkahelyük elvesztése miatt krízishelyzetbe jutott, gyáli állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők részére elnevezésű nyomtatvány letölthető a https://www.gyal.hu/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok/ oldalról.

A kérelemnyomtatvány hiánytalan kitöltése mellett szükséges a következő dokumentumok csatolása:

  • Családban együtt élő nagykorú személyek három havi nettó jövedelemigazolása
  • Családtámogatásokról szóló (CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás stb.) igazolás/szelvény/(teljes) bankszámlakivonat
  • Minden kérelem esetében: a munkaügyi központ általi nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum – (A Dabasi Munkaügyi Központ tájékoztatása értelmében a munkahelyüket elvesztett személyek regisztrációja hivataluknál folyamatos, mely elektronikus úton kezdeményezhető a foglalkoztatas@pest.gov.hu email-címen. Ezt követően egy emailen érkezett nyomtatványcsomag kitöltése és visszaküldése szükséges.)

A kérelmet kitöltve, a felsorolt dokumentumok csatolásával a berta-toth.beata@gyal.hu email címre kell elküldeni, vagy benyújtható postán illetve leadható személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal portáján is. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyesen vagy postán benyújtott kérelmek 7 napos iratkaranténba kerülnek feldolgozásuk előtt.

A kérelem benyújtása után a támogatás megítéléséről emailben vagy postai úton tájékoztatjuk a kérelmezőket, a támogatás kifizetése minden esetben vagy a kérelmező által megadott bankszámlaszámra történő átutalással, vagy postai kifizetéssel történik. A támogatással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a berta-toth.beata@gyal.hu email-címen, vagy a 70/442-1642-es telefonszámon, munkanapokon 9-16 óra között.

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Gyáli Polgármesteri Hivatal