2017. 04. 24.

Ügyvezetői álláspályázat – Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Pályázat a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére  

Pályázati kiírás

  Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44., továbbiakban: Társaság) ügyvezetői munkakörének betöltésére. A Társaság Gyál Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.   A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:
 • önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás,
 • önkormányzat vagy önkormányzati cég által beadható pályázatok figyelése, beadása, koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
 • önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása,
 • városüzemeltetési közfeladatok ellátása,
 • helyi közutak fenntartása,
 • közterület-fenntartás,
 • köztemető üzemeltetése,
 • közhasznú foglalkoztatás,
 • közétkeztetés,
 • ebrendészeti feladatok ellátása.
  Az ügyvezető feladata: Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az alapítói határozatokban rögzítettek szerint.   A jogviszonyra vonatkozó egyes paraméterek: A jogviszony időtartama:          határozott idejű, a megválasztástól számított 5 év időtartamú, munkaviszony esetén 3 hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege:              teljes munkaidő. A munkavégzés helye:             a Társaság székhelye: 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc u. 44. A munkába lépés napja:                       a munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be. Bérezés:                                   a megbízási díj, ill. a munkabér megállapítása a felek közötti megállapodás alapján történik.   Pályázati feltételek:
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú műszaki végzettség.
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 • szakirányú (önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési) munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • önkormányzati vagyonhasznosítás, ill. településüzemeltetés területén működő társaság vezetőjeként szerzett szakmai gyakorlat,
 • közbeszerzési jártasság,
 • pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • szakmai vezetői program,
 • nyilatkozat a foglalkoztatás módjáról,
 • a megbízási díjjal/munkabérrel és egyéb juttatásokkal kapcsolatos elképzelések,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a képesítést és az előnyt jelentő kompetenciákat igazoló okiratok egyszerű másolata,
 • a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:115.§ (1) bekezdése alapján tett összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • a 2011. évi CLXXV. törvény 39.§ (1) bekezdésében említett összeférhetetlenségi esetek fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők annak tartalmát megismerhetik, az abban foglalt adatokat kezelhetik.
  A pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos egyéb információk: A pályázat benyújtásának határideje:                2017. május 31. A pályázatok benyújtásának módja:                  a pályázatot Gyál Város Polgármesterének címezve, postai úton (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „ügyvezetői pályázat”. A pályázat elbírálásának a módja, rendje:          a döntést Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, nyilvános ülésen, minősített többséggel hozza meg. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati kiírás közzétételének helye: – az Önkormányzat hivatalos lapja: a Gyáli Mi Újság – a Társaság honlapja (www.varosuzemeltetes-gyal.hu www.varosfejlesztes-gyal.hu) – Williams Televízió   A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: Pápai Mihály polgármester, telefonszám: 06-29/540-932   A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.     Gyál, 2017. március 31.                                                                                                    Pápai Mihály                                                                                                   Gyál Város Önkormányzata