2022. 03. 1.

Tudnivalók az országgyűlési képviselők általános választásával, és országos népszavazással kapcsolatban

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Tisztelt Választópolgárok! Az országgyűlési képviselők általános választásának (a továbbiakban: választás), és a Kormány által kezdeményezett országos népszavazásnak (a továbbiakban együtt: szavazás) az időpontja 2022. április 3., vasárnap. A választáson az Országgyűlés 199 képviselőjének megválasztására kerül sor. 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, míg 93 országgyűlési képviselőt országos listán választanak meg. Az egyfordulós választáson az a jelölt szerez mandátumot, aki a legtöbb érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától. A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat. Szavazatát csak személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti átjelentkezésre kijelölt szavazókörben), a szavazóhelyiség címét a választási értesítő tartalmazza. Ugyanezen a napon, azaz 2022. április 3. napján négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül. A népszavazás a közvetlen demokrácia egyik eszköze. A népszavazás akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele az egyes kérdésekre azonos választ adott. A Kormány által kezdeményezett népszavazáson az alábbi kérdésekben foglalhatnak állás a választópolgárok:
 1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
 2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
 3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozások nélkül mutassanak be?
 4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Gyálon a megszokott 18 szavazókör fog működni az alábbiak szerint:
Szavazókör száma Szavazóhelyiség címe
1/2/3/4 Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola)
5/6/7/8/9/10 Kossuth Lajos utca 48-52. (Zrínyi Miklós Általános Iskola)
11/12/13 Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár)
14/15/16 Bartók Béla utca 75. (Bartók Béla Általános Iskola)
17/18 Erdősor utca 65. (Érdi SZC Eötvös József Technikum)
Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető. Átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a 11. számú szavazókör. Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy lejáró okmányok érvényesek, így 2022. június 30. napjáig, azaz a szavazás napján érvényes az okmány, ha 2020. március 11-én vagy utána járt le. Érvényes okmány bemutatása nélkül szavazni nem lehet, így fokozottan felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy ellenőrizzék okmányaik érvényességét, és amennyiben azt tapasztalják, hogy okmányuk 2020. március 11. előtt lejárt, annak pótlásáról még a szavazás előtt gondoskodjanak. A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló – fentiekben részletezettek szerinti – érvényes igazolványok megléte. A választópolgár a szavazólapok átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát. Az országgyűlési választásokon Gyálon a cikk megírásakor az alábbi egyéni jelöltekre, illetve listákra lehet szavazni. Nyilvántartásba vett egyéni képviselő-jelöltek:
 • Balogh István / MEMO
 • Iván Petra / MKKP
 • Fricsovszky-Tóth Péter / DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD
 • Szabóné Papp Klára / MI HAZÁNK
 • Bocz Dániel / NORMÁLIS PÁRT
 • Szűcs Lajos / FIDESZ-KDNP
Nyilvántartásba vett országos pártlisták:
 • DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD
 • NORMÁLIS PÁRT
 • MKKP
 • MEMO
 • IMA
 • MI HAZÁNK
 • FIDESZ-KDNP
  Az átjelentkezéssel szavazók a saját egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeikre adhatják le szavazatukat, és nagyon fontos, hogy ők a választásra szolgáló szavazólapjaikat betegyék az erre a célra kapott zöld borítékba és azt ragasszák is le, mert ennek hiányában leadott szavazatok érvénytelen. Érvényesen szavazni egyéni országgyűlési képviselőre csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Országos pártlistára/nemzetiségi listára érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). A négy népszavazási kérdés egy szavazólapon fog szerepelni, és érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő kérdés melletti IGEN vagy a NEM válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet. Kérjük Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatt a szavazás napján érvényes védelmi intézkedéseket mind a szavazóhelyiségben történő sorban állás, mind a szavazás során tartsák be, védve ezzel a szavazatszámláló bizottsági tagok, a többi szavazó és saját egészségüket is! Ezen előírásokról a szavazóhelyiségek bejáratánál kapnak tájékoztatást! Kérelmek benyújtása
 1. ÁTJELENTKEZÉS: 2022.március 25. napján (pénteken) 16 óráig
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A választópolgár 2022. március 25. napján 16 óráig benyújtott átjelentkezési, vagy olyan mozgóurna kérelme alapján, melyben a kérelmező a lakcímétől eltérő szavazókörbe kér mozgóurnát – amelyet egyúttal – átjelentkezési kérelemként is kell kezelni, a választópolgárt a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) felveszi a település – átjelentkezők számára – kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Az átjelentkezés visszavonható, annak levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan 2022. március 25-án 16.00 óráig, személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikusan április 1-jén 16.00 óráig kell a HVI-hez megérkeznie. https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,8add3a0a-d8b6-4eaa-84f1-fe0437fec15a%2Catjelentkezes_az_orszaggyulesi_valasztason_es_orszagos_nepszavazason
 1. KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS KÉRÉSE: 2022. március 25. napján (pénteken) 16 óráig
Külképviseleti névjegyzékbe való felvételét 2022. március 25. napján 16 óráig kérheti a választópolgár, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik. Ebben az esetben külföldi magyar nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. 2022. március 30. napján 16 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékből való törlést, ezen kérelem alapján a választópolgár visszakerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékébe, és lakcíme szerint szavazhat. https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,9d3bf7d2-5cc1-42c3-8911-94ff0e83158d%2Ckulkepviseleti_nevjegyzekbe_vetel_az_orszaggyulesi_valasztason_es_orszagos_nepszavazason
 • MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE: 2022. április 3. napján (vasárnap) 12 óráig
Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A kérelmet levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton március 30-án 16.00 óráig, míg személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton április 1-jén 16.00 óráig, ezt követően a szavazás napján 12.00 óráig elektronikus azonosítással elektronikus úton a HVI-nél, vagy papír alapú kérelemmel a szavazatszámláló bizottságnál lehet benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti. https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#ugyleiras,b8281c32-ec8e-428d-8776-0a62374e32d0%2Cmozgourna_igenylese_orszaggyulesi_valasztasra_es_orszagos_nepszavazasra A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, illetve Gyál város hivatalos honlapján a https://www.gyal.hu/valasztas/ menüpont alatt, illetve a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodától is kérhet részletes felvilágosítást.  
 1. március 1.

                                                                                                          Rozgonyi Erik

                                                                                               címzetes főjegyző, HVI vezető