2019. 04. 24.

Tudnivalók az európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatban

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt Választópolgárok!

Az európai parlamenti képviselők 2019. évi megválasztásának időpontja május 26., vasárnap. Szavazatát csak személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén az adott település kijelölt szavazókörében), a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza. A GYÁLI KORMÁNYABLAK 2019. május 26-i napján, reggel 6-órától este 19 óráig biztosítja nyitvatartását a személyazonosításra alkalmas okmányok ügyintézése céljából.

Gyálon a megszokott 18 szavazókör fog működni az alábbiak szerint:

Szavazókör száma Szavazóhelyiség címe
1/2/3/4 Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola)
5/6/7/8/9/10 Kossuth Lajos utca 48-52. (Zrínyi Miklós Általános Iskola)
11/12/13 Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár)
14/15/16 Bartók Béla utca 75. (Bartók Béla Általános Iskola)
17/18 Erdősor utca 65. (Eötvös József Szakgimnázium és Szakképző Iskola)

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető, és a 11. szavazókör van kijelölve az átjelentkezéssel szavazó és a települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazatának fogadására. Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése. A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte. A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására! A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A választás napján a mozgóurna iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. Fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, hogy 26-án 12 óráig kell a kérelemnek megérkeznie, ellenkező esetben mozgóurnás szavazásra nincs mód. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a Szavazatszámláló Bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Ezt követően a választópolgár a szavazólapot borítékba helyezheti, és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, vagy a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodától kérhet részletes felvilágosítást.

Helyi Választási Iroda