2019. 02. 25.

Tovább működhet a Szent József Idősek Klubja

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A Szent József Idősek Klubja 1999. július 1-én nyitotta meg kapuit, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat fenntartása alatt, amelyben Hefler Gábor akkori plébános jelentős szerepet vállalt. Azóta az idősek klubja rengeteg időskorú polgárnak nyújtott és nyújt ma is ellátást. A klub szolgáltatását jelenleg 15-20 fő veszi igénybe, az ő ellátásuk került veszélybe, amikor az intézmény korábbi fenntartója, a Váci Egyházmegye 2019. január 31. napjától felmondta az ellátási szerződést. A városvezetés elkötelezett szándéka azonban az volt, hogy az idős, gondozásra szoruló emberek nem maradhatnak ellátás nélkül, ezért 2019. február 1-jétől az intézmény fenntartását a „Kertváros” Önkormányzati Társulás, a szolgáltatás nyújtását pedig a Kertváros Szociális Központ magára vállalta.

IMG_9045

IMG_9076

A bérbeadó a tisztasági festés után üresen adta át a helyiségeket, amelyek berendezését és a tálalókonyha gépesítését a Kertváros Szociális Központ vállalta. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és Gyál Város Önkormányzata finanszírozásában több mint 4 millió forint értékben újította fel az épületet belülről. A városvezetés további célja, hogy az intézmény a maximális létszámmal működjön, a klub kapacitása 27 fő, így a jövőben is várják az újabb jelentkezőket. A Klub alaptevékenysége az idősek és a demens betegek nappali ellátása és étkeztetése (szociális étkeztetés). A szolgáltatás célja, hogy az ellátottak pszichés állapotát folyamatosan nyomon kövesse és az észlelt változásokat jelezze; a családi- és társas kapcsolatok ápolásában, kiépítésében és szinten tartásában segítsen; védje a lelki egészséget, a demenciában szenvedőknél a meglévő képességeket megőrizze; fejlessze és csökkentse az állapotromlás gyorsaságát. A klub dolgozói személyre szabott, évszaki sajátosságok figyelembe vevő foglalkozásokat biztosít előre elkészített foglalkoztatási terv alapján az igénybe vevők számára. Az intézmény csendes, kertes házas övezetben Gyálon, a Petőfi Sándor utca 16-18. szám alatt található. Az akadálymentesített épületben a tágas közösségi helyiségen kívül nemenként elkülönített mosdó, zuhanyzó is az ellátottak rendelkezésére áll. A szolgáltatások sora igen hosszú. Igény szerint biztosítanak társasjátékokat, kártyajátékokat, az ellátottak korának megfelelő fejlesztő csoportfoglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat. Heti rendszerességgel tartanak filmvetítést, kímélő tornát. Közös megemlékezéseket tartanak ünnepekről, fontos eseményekről. A parókiaszolgálatok közreműködésével igénybe vehető lelki segítségnyújtás. Az időjárási viszonyokhoz alkalmazkodva az udvaron is lehetőség van a kikapcsolódásra (pl.: labdajátékok), az igényfelmérés folyamatos ezen a téren, mely alapján a megvalósítani kívánt programok rendszeresen fejlesztés és kidolgozás alatt vannak. Az ellátottakat életvitelre vonatkozó tanácsadás segíti, segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében. A leginkább rászorulók szolgáltatáshoz való juttatását szükség esetén a klubba szállítással segítik. Szükség szerint megszervezik az egészségügyi alapellátást, segítik a szakellátáshoz való hozzájutást. A nappali ellátást igénybe vevők számára igény szerint meleg élelmet biztosítanak, a demens ellátottak számára pedig a meleg élelmen kívül mentálhigiénés szakember által megállapított egyéni gondozási tervben foglaltak alapján biztosítanak foglalkozásokat (pl.: fény, alakzat, memóriajátékos és mozgásos kiscsoportos foglalkozások) napi rendszerességgel, strukturált napirend szerint. A gondozói felügyeletet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan biztosítják számukra.

A Kertváros Szociális Központ elérhetőségei:

Intézményvezető: Dócziné Pallagi Ágnes, tel.: 06-29-345-482.

Nappali ellátásvezető: Bártfai Gabriella Ágnes, tel.: 06-29-752-838, e-mail: idosklub@kertvarosszockp.hu.