2017. 04. 28.

Több órán át tartott az áprilisi testületi ülés

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Április 27-én rendes képviselő-testületi ülés keretében az idei legtöbb napirendről döntöttek a képviselők mintegy 35 napirendi pontban. Kivonatolva az alábbi döntések születtek:

Első napirendként a képviselők elfogadták a rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb események beszámolóját, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Döntöttek a képviselők a város egységes megjelenítését illetően, amely egy arculati kézikönyv formájában tartalmazza a város új logóját, szlogenjét. Az ún. arculati kézikönyv olyan küllemet ad a város népszerűsítésére hivatott sajtóhirdetéseknek, kiadványoknak, posztereknek, egyéb reklámhordozóknak, amely méltón tükrözi Gyál értékeit.

Egyhangúlag alkották meg a képviselők az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó rendeletet. Az új rendelet hatálybalépésének (4. § (1) E rendelet 2018. január 01. napján) következtében Gyál közigazgatási területén tilos az avar és a kerti hulladékok szabadtéri égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység meglehetősen káros a környezetre és az emberi egészségre. Az értékes szerves-anyagból az égetés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét.

Határoztak arról is, hogy Gyáli Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázatát ismételten kiírják, hiszen a korábbi felhívásra jelentkezők közül nem találtak alkalmas személyt a pozíció betöltésére.

Elfogadták a képviselők a DPMV Zrt. 2016. évi beszámolóját, mely tartalmazza a társaság gazdasági mérlegét, az eredmény kimutatását. A beszámoló bevezetőjéből kiderült, hogy a társaság eddigi legsikeresebb évét tudhatták maguk mögött.

Elfogadták a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület éves szakmai beszámolóját, melyből kiderül, hogy az egyesület tagjai által ellenőrzött összes események száma 1623 esetben történt. Megszavazták a képviselők a gyáli óvodák 2018-2023-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó továbbképzési programjainak és a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beiskolázási terveit, melynek köszönhetően a jövőben is a pedagógusok azon képzéseken való részvételét támogatják, melyek a pedagógusok munkaköréhez szorosan kapcsolódnak és a minőségi óvodai nevelést segítik elő.

Szavaztak a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról.

Támogatták a képviselők az” Országos labdarugó pályaépítési program XI. ütem ” tárgyú pályázat benyújtását, illetve nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt, mely 25 648 440 Ft+ÁFA összegben a 2018. évi költségvetés terhére vonatkozik. A pályázat keretében megújul a Gyáli Sportpályán található nagy élőfüves focipálya.

Következő napirendként tárgyalta a testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” tárgyú pályázat benyújtására vonatkozó rendet, mely az útfelújításokat támogatja a Gábor Áron utca, Mikszáth Kálmán utca, Toldi Miklós utca, Kodály Zoltán utca teljes szakaszát érintheti.

Elfogadták a képviselők a helyi civil szervezetek és sportegyesületek 2016. évi pénzügyi beszámolóját, melyek a helyi sportolók és sportegyesületek számára nyújtott támogatások felhasználását tartalmazza, továbbá megszavazták a szervezetek idei pénzügyi támogatásának mértékét.

A Városi Egészségügyi Központ részét képező Védőnői Szolgálatnak otthont adó Kőrösi u. 136. sz. alatt található védőnői épület felújításával egy új fejezet kezdődik a helyi védőnők munkakörülményeinek javítására, az intézménybe látogató szülők, gyermekek komfortérzetének növelésére. Az épület külső és belső változtatásának eredményeként egy XXI. századi épület került kialakítása, melynek a városvezetés elnevezést kívánt adni. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a város Kőrösi út 136. sz. alatti felújított védőnői épületének a Dunai Jánosné nevet adja. Dunai Jánosné, az akkor kialakuló település első bábaasszonya volt, a gyáli gyerekeket 1953-ig segítette világra.

Zárt ülés keretében szavaztak a képviselők a Közoktatási Díj odaítéléséről, melyet hagyományosan a városi pedagógusnapon adnak majd át.

Gyál Város Önkormányzata éves munkarend szerinti soros ülését 2017. május 25-én, csütörtökön 17.00-kor tartja a Városháza tanácstermében.  A Képviselő-testületi anyagok, illetve döntések a www.gyal.hu-n érhetőek el.