2019. 09. 25.

Tisztelt Választópolgárok!

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tudnivalók a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-ai választásával kapcsolatban

Tisztelt Választópolgárok!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásának időpontja 2019. október 13., vasárnap.

A választáson megyei és helyi önkormányzati képviselőket, polgármestert és nemzetiségi önkormányzati képviselőket választunk 5 évre. A választás egyfordulós. Településünkön az önkormányzati képviselőket vegyes választási rendszerben választjuk. A vegyes választási rendszerben Gyál 8 választókerületet alkot, és mindegyik választókerületben egy-egy képviselői mandátum szerezhető. A választópolgárok tehát 8 fő képviselőt egyéni választókerületben választanak, 3 fő pedig ún. kompenzációs listáról kerül be a Képviselő-testületbe.

Szavazatát csak személyesen adhatja le 6 órától 19.00 óráig a lakcíme szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti szavazókörben), a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.

Nemzetiségi önkormányzati választásokra is 2019. október 13. napján kerül sor. Gyálon a roma- és román nemzetiségek tarthatnak települési nemzetiségi választást. Ezen kívül területi és országos nemzetiségi választásokra is sor kerül. A nemzetiségi névjegyzékben is szereplő választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókörben (illetve átjelentkezés esetén a tartózkodási helye szerinti szavazókörben) személyesen adhatják le szavazataikat. A gyáli roma- és román nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a megválasztható képviselők száma 3 fő. A nemzetiségi választáson az szavazhat, aki az adott nemzetiség névjegyzékén választópolgárként szerepel. A települési nemzetiségi választáson a nemzetségi választópolgárok annyi jelöltre szavazhatnak, amennyi a megválasztható képviselők száma.

Gyálon a megszokott 18 szavazókör fog működni az alábbiak szerint:

Szavazókör száma Szavazóhelyiség címe
1/2/3/4 Ady Endre utca 20. (Ady Endre Általános Iskola)
5/6/7/8/9/10 Kossuth Lajos utca 48-52. (Zrínyi Miklós Általános Iskola)
11/12/13 Kőrösi út 118-120. (Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár)
14/15/16 Bartók Béla utca 75. (Bartók Béla Általános Iskola)
17/18 Erdősor utca 65. (Eötvös József Szakgimnázium és Szakképző Iskola)

Városunkban minden szavazóhelyiség akadálymentesített módon megközelíthető.

Szavazni kizárólag érvényes okmányok bemutatásával lehet. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért a választáson való részvétel érdekében nagyon fontos az okmányok érvényességének ellenőrzése, és az érvényes dokumentumok beszerzése.

A Gyáli Kormányablak 2019. október 12-én (szombaton) 8 órától 19 óráig-, míg a választások napján, október 13-án (vasárnap) 7 órától 19 óráig biztosítja nyitva tartását a választópolgárok számára a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlásának ügyintézésére.

A választáson való részvétel feltétele tehát a személyazonosságot és a személyi azonosítót vagy a lakcímet igazoló érvényes igazolványok megléte.

A személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal; régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal; ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal; valamint magyar hatóság által kiállított vezetői engedéllyel; útlevéllel; ideiglenes útlevéllel lehet igazolni. Az Európai Unió más tagállama által kiállított útlevél, személyazonosító igazolvány, és vezetői engedély csak abban az esetben alkalmas a személyazonosításra, ha az tartalmazza a választópolgár nevét, születési idejét, képmását, és aláírását.

Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

A személyi azonosítót személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya hátoldala), vagy a személyazonosító jelről szóló hatósági igazolással/bizonyítvánnyal lehet igazolni. A lakcímet lakcímkártyával, lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel, vagy régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal – amennyiben tartalmazza a lakcímet – lehet igazolni.

Mozgóurnát igényelhet az a választópolgár, aki egészségi állapota, fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt nem tud megjelenni a választás napján a szavazóhelyiségben. A választás napján a mozgóurna iránti kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni papír alapon, vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a helyi választási irodához. Fontos, hogy október 13-án 12 óráig kell a kérelemnek megérkeznie, ellenkező esetben mozgóurnás szavazásra nincs mód. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, születési helyét, és az okot, amely miatt mozgóurnát kér. A szavazókör területén a választópolgár a mozgóurnát a lakcímétől eltérő címre is kérheti.

A választópolgár a szavazólapok átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Azt a választópolgárt, aki a szavazóköri névjegyzéket nem hajlandó aláírni, a Szavazatszámláló Bizottság visszautasítja, és nem gyakorolhatja választójogát. A nemzetiségi választópolgárnak a nemzetiségi szavazólapok átvételét is igazolnia kell annak a nemzetiségi névjegyzéknek az aláírásával, amely nemzetiséghez tartozik.

Érvényesen szavazni egyéni választókerületi képviselőre- és polgármesterre csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Megyei listára érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +).

Fontos tudnivalók a nemzetiségi választással kapcsolatban

A nemzetiségi választás zöld színű szavazólapokon történik, amelyhez a nemzetiségi választópolgárok zöld színű borítékot is kapnak. A nemzetiségi zöld színű szavazólapokat a zöld színű borítékba kell zárnia a választópolgárnak, és úgy kell a választási urnába dobnia. Érvényesen szavazni a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltekre lehet, a jelöltek neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X vagy +). Gyálon a települési roma- és román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán érvényesen szavazni legfeljebb 3 jelöltre lehet! Ahhoz, hogy a nemzetiségi választópolgár szavazata(i) érvényes(ek) legyen(ek), a zöld színű szavazólapokat tartalmazó zöld színű borítékot le kell zárnia. Nyomatékosan felhívjuk a nemzetiségi választópolgárok figyelmét, hogy lezáratlan zöld színű borítékban lévő- vagy borítékon kívüli zöld színű szavazólapok automatikusan érvénytelenek.

A választással kapcsolatos kérdéseire a www.valasztas.hu oldalon találhat választ, vagy a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodától kérhet részletes felvilágosítást.

Helyi Választási Iroda