2020. 11. 3.

Testületi beszámoló -október

Facebookon
Twitteren
E-mailben
  1. október 29-i testületi ülésen az alábbi fontos döntéseket hozták a városvezetők.
  • Elfogadták az óvodák és a bölcsődénk beszámolóit

Az intézményvezetők minden évben elkészítik az intézmények szakmai beszámolóját, amely kitér az intézményen belül folyó munka minőségére, szakmai célok megvalósítására. A négy óvoda és a város egyetlen bölcsődéje beszámolóit elfogadta a testület.

  • Gyógypedagógus álláshellyel bővül a bölcsőde

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján évről évre nő a bölcsődében azon gyermekek száma, amelyek életkorukból adódóan még sajátos nevelési igényű (SNI) diagnózis hiányában több fejlődési területen is igazoltan elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. Ennek megfelelőn úgy döntöttek a képviselők, hogy 2021. január 1-től biztosítjuk a gyógypedagógus álláshelyet az intézményben.

  • Bővítik a védőnői körzetet

A megnövekedett lakosságszám indokolja, hogy a meglévő 7 védőnői körzet mellé egy újabb körzetet hozzanak létre.

  • Utcaelnevezések

Gyál közigazgatási területén két utca elnevezése vált indokolttá. Az új utcák a Pipacs és a Vállalkozó utca elnevezést kapták.

  • Szauna kiépítése az uszodában

Lakossági igényekre válaszolva az önkormányzat kiépít egy szaunát, amellyel bővítik az intézmény szolgáltatásainak körét.

A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a itt.

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkarend szerinti soros ülését 2020. november 26-án tartja a Gyáli Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.