2021. 02. 25.

Testületi beszámoló – február

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület februárra tervezett ülését sem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:
  • Módosításra került néhány önkormányzati rendelet
A 2020. évi tényadatoknak megfelelően módosítani kellett az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. Ezen kívül az önkormányzati vagyonrendelet és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet is módosult, megteremtve az ingyenes ingó vagyon átruházásának lehetőségét, illetve összhangba hozva a rendelet szövegét a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodással.
  • Elfogadtak több önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság 2021. évi üzleti tervét
A vállalkozások alapfeladatainak és a fejlesztéseinek elvégzéséhez szükséges dologi kiadások és a bevételek kerültek megtervezésre az üzleti tervekben, amelyek a következőképpen alakulnak. A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. kiadásai közel 538 millió forint, amely tartalmazza az étkeztetést, ebrendészetet, parkgondozást, közútkarbantartást, temetkezést, és ingatlanüzemeltetést. Bevételeit tekintve 276 millió forint a saját  bevétel,  az önkormányzati  támogatás  pedig  236  millió forint, míg a fennmaradó több mint 25 millió forint az önkormányzati céltartalékok között szerepel. A Gyáli Városgazda Kft. feladata a Városi Sportcsarnok és a szálloda üzemeltetése, amelynek kiadásait  115  millió  forintra  becsülik,  a  bevételt  pedig  89  millió  forintra.  A  különbözetet  tagi  hitel  formájában biztosítja az Önkormányzat. Gyál  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  fő  feladata  a  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  biztosítása  Gyál  város  területén.  A  Társaság  kiadásait  tekintve  114  millió  forinttal  számolnak,   bevételeit   tekintve   117   millió   forintot   terveztek. Ez azt jelenti, hogy 2021-ben is biztosított a szemétszállítás városunkban.
  • Elfogadták az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár tavalyi évi beszámolóját és idei évi munkatervét
A járványintézkedések miatt előre láthatólag április-május végéig a közösségi házra korlátozó intézkedések vonatkozhatnak. Ez befolyásolhatja a városi nagyrendezvények és az intézményen belüli szakmai munka megvalósítását.
  • Kiírták az idei pályázatokat a civil és sportszervezetek részére,
amely lehetővé teszi a fejlődést, fejlesztést a helyi szervezetek számára. A pályázatok célja, hogy olyan rendezvények, programok támogassa, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához. Pályázni 2021. április 1-ig lehet. Részletek az erről cikkben.
  • Felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot,
és kiegészítették azzal, hogy szorgalmazzák autista gyógypedagógia iskolai csoport indítását városunkban.
  • Elfogadták a Gyáli Települési Értéktár Bizottság 2020. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját
2020.október 5-én a Gyáli Kertbarát Kör munkássága, Ihász Zoltán postagalamb tenyésztő és festő, valamint Gyál-Kibéd példaértékű testvértelepülési kapcsolata a területi értéktárba felvételre került.
  • Elfogadták Gyál Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét,
amely tartalmazza többek között a gyáli közétkeztetés ellátásáért felelős főzőkonyha új telephelyen történő felépítését, továbbá a Víztorony park és a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola melletti park tájépítési munkáit.
  • 2021. április 1-vel feladat-ellátási szerződés keretei között látják el a fogorvosi ügyeletet Budapesten a Szentkirályi utcában
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 3. § (1)-(2). bek alapján az életet, az egészséget hevenyen veszélyeztető megbetegedés, továbbá a beteg állapotromlásának időben történő megelőzésére, illetve ellátására a mentőszolgálatok, valamint – ideértve a fekvőbeteg-ellátáson kívüli és az annak keretében szervezett ügyeleti ellátást is úgy kell megszervezni, és biztosítani, hogy az a lakosság számára folyamatosan hozzáférhető, és egységes színvonalú legyen az év minden napján. A Rendelet 13. § (6) bek. értelmében az alapellátási ügyelet keretében háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi ellátás történik. A Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Központja Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi u. 40. szám alatt hétfőtől-péntekig 20-07 óra között, munkaszüneti és ünnepnapokon 8-19 óra és 20-07 óra között biztosítja a fogorvosi ügyeleti ellátást a gyáliak számára. A fogorvosi ügyelet feladat-ellátását a NEAK finanszírozza, így az kiadást nem jelent az Önkormányzatnak. A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők itt.