2021. 04. 29.

Testületi beszámoló – április

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Képviselő-testület áprilisra tervezett ülését sem lehetett megtartani, így a képviselők elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester a következő döntéseket hozta:
  • Elfogadásra került a Dabasi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója
Évről évre megfigyelhető a városban regisztrált bűncselekmények számának csökkenése. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának csökkenése érdekében a jövőben továbbra is nagy hangsúlyt kap a bűnüldözői szervek, a FEGY Polgárőrség, valamint a közterület-felügyelet munkájának összehangolása.
  • Elfogadta a Gyál Városüzemeltetési Kft., a GY.T.H. Kft. és a Gyáli-Városgazda Kft. 2020. évi beszámolóját
A Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója 5 142e Ft adózott eredményről és 140 397e Ft mérleg főösszegről szól. A Gy.T.H. Gyál és Térsége Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolója 8 771e Ft mérleg szerinti eredményt és 74 628e Ft mérleg főösszeget tartalmaz. A Gyáli-Városgazda Kft. 2020. évi beszámolója -40 758e Ft adózott eredményt és 26 492e Ft mérleg főösszeget mutat.
  • Lezárta Gyál Város Szabályozási terve 10. és 11. módosításának partnerségi egyeztetését, egyik esetben sem érkezett vélemény a tervezett módosításokkal kapcsolatban
  • Idén is támogatják az iskolai alapítványokat
A 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.28.) sz. önkormányzati rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza az iskolai alapítványok támogatását, amelynek keretében 1,5 millió forintot osztott szét a gyáli iskolai alapítványok között létszám arányosan, mellyel hozzájárul az iskolákban folyó pedagógia programokat és nevelői munkához.
  • Ismételt megbízatást kapott a Gyáli Liliom Óvoda intézményvezetője
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (I.26.) sz. határozatával bízta meg Lendvay-Kiss Anitát a Gyáli Liliom Óvoda vezetésével. A határozat és a megbízás alapján az intézményvezető a feladatokat 2017. február 1. és 2021. augusztus 15. között látja el. Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 51/2021. (II.25.) sz. határozatával – a Képviselő-testület tagjai véleményének kikérést követően, az óvoda dolgozóinak egyhangú szavazata alapján – úgy döntött, hogy a magasabb vezetői feladatok ellátásával a jelenlegi intézményvezetőt kívánja megbízni.
  • Elfogadásra került a Városi Egészségügyi Központ 2020. évi beszámolója
Az intézményi beszámoló tartalmazza a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok, valamint az ügyeleti és védőnői ellátás főbb adatait. A Covid-19 járvány elleni védekezés, illetve az oltások megszervezése, és beadása jelentős terhet ró a praxisokra. A járványügyi helyzet nagyfokú alkalmazkodást igényelt az Egészségügyi Központ összes munkatársától.
  • Támogatásban részesülnek a civil- és sport szervezetek
Gyál Város Önkormányzata kiemelten fontos feladatának tartja a civil- és sport közösségek támogatását. Az évről évre pályázati forrásból biztosított összeg nagy segítséget jelent az érintett szervezeteknek abban, hogy céljaikat megvalósíthassák. Összesen 11 civil és 14 sport szervezet igényelt támogatást, és az alábbi támogatási összegeket kapták. Idei évben a sport szervezetek részére nyújtott támogatási összeget Gyál Város Önkormányzata 5 millió forintról 10 millió forintra növelte. *megjegyzés (Külön cikket írunk a támogatottakról, valamint a támogatási összegről.)
  • Zárt ülésen döntött a 2021. évi Pusztai Lajos Emlékdíj, valamint a 2021. évi Gyáli Közoktatásért díj odaítéléséről
  A képviselő-testületi ülésen született határozatok megtekinthetők a www.gyal.hu-n.