2021. 01. 13.

Téli síkosságmentesítés

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A tél beálltával számítani kell arra, hogy – várhatóan a hideg időben hulló csapadék miatt kialakuló jegesedés következtében – síkossá válnak a járdák. Ez feladatot jelent az ingatlantulajdonosoknak, hiszen az épületek előtti járdák tisztán tartása, illetve síkosságmentesítése az ő feladatuk. A hideg időben hulló eső, vagy hó hamar ráfagy az ingatlanok előtti járdákra, ami balesetveszélyt jelent a közlekedők számára. Ezért fontos, hogy a járdák síkosságmentesítése, az időjárás függvényében akár naponta több alkalommal is megtörténjen. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, az idős emberek és a mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek. Gyál város közterület-felügyeletének munkatársai az illetékességi területükön folyamatosan ellenőrzik a járdák letakarítását és síkosságmentesítését. Ahol hiányosságot tapasztalnak, ott felhívják a figyelmet az elmaradt, de szükséges feladatok elvégzésére, valamint gondatlanságának esetleges következményeire. Gyál Város Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 6/2000. (IV.3.) önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése értelmében a közterületek tisztán tartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről – az e rendeletben foglaltak szerint – a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni. E rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50%-os arányban alkalmazható. Számítani lehet arra is, aki elmulasztja a síkosságmentesítést, teljes körű felelősséggel tartozik az ott bekövetkezett balesetek és káresemények tekintetében. Gyál Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: KER) 7. § (1) bekezdése szerint a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat meg kell tartani. Aki a rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályainak bármelyikét megszegi, vagy megsérti, illetve betartását elmulasztja, a KER. 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján szankcionálható, bírságolható. Kérünk mindenkit, hogy kötelezettségeinek betartásával segítse a város járhatóságának fenntartását. A segítő együttműködéssel megelőzhetőek a jegesedett felületeken való elcsúszásokból adódó, olykor súlyos balesetek.