2020. 11. 9.

Társadalmi egyeztetés – Életfa telepítésére

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Felhívás társadalmi egyeztetésre

Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 2020. november 26. napján kíván döntést hozni a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

A rendelet egy új alprogrammal-, a Gyáli Életfa Programmal egészül ki, melynek keretében ún. „újszülött bilétafa” (a továbbiakban: bilétafa) telepítésére kerülne sor településünkön évről évre. A bilétafára Önkormányzatunk minden újszülött gyermeknek biztosítana egy jelképes falevelet, ún. bilétát. A bilétákat évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – ünnepélyes keretek között kerülnének kiosztásra, és a bilétafán elhelyezésre. A Rendelet módosításának további indoka, hogy a Rendelet módosítást követően a külföldi hallgatói jogviszonnyal rendelkező gyáli felsőoktatási hallgatók is jogosultak lennének a Gyáli Egyetemista Program keretében nyújtott támogatásra.

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 40.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek a Gyáli Élet Program keretében nyújtandó támogatások rendjéről és egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 5/2017. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2020. (XI.     ) önkormányzati rendelet tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetről a Gyálon állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok és a Gyálon működő szervezetek a gyalph@gyal.hu elektronikus levélcímen keresztül nyilváníthatnak véleményt.

Az SZMSZ 41.§ (3) bekezdése alapján a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelettervezet tárgyához nem illeszkedik.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az Önkormányzatnak egyedi válaszadási kötelezettsége nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.

Az SZMSZ 42.§ (1) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét a rendelet végrehajtása érdekében kezelheti.” Ezért felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást azok rendelkezésre bocsátásával az Önkormányzat megadottnak tekinti.

A társadalmi egyeztetés tárgyát képező rendelet tervezet az alábbi útvonalon érhető el:

https://www.gyal.hu/kozerdeku/hirdetmenyek/

A közzététel időpontja: 2020. november 9.

A véleménynyilvánításra nyitva álló lehetőség: 2020. november 16. 16 óra

Várjuk a rendelettervezettel kapcsolatos véleményüket.

RENDELET

Gyál, 2020. november 9.

Tisztelettel:

Pápai Mihály

polgármester