2018. 08. 17.

Támogatást kaphatnak a nem gázzal vagy kizárólag árammal fűtő háztartások!

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Magyarország Kormánya 2018. július 26-i ülésén arról döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A kizárólag elektromos fűtés móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A téli rezsicsökkentés egyszeri, természetbeni támogatásának igényléséhez 2018. október 15-éig, háztartásonként egy kérelem nyújtható be a Gyáli Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási és Szociális Igazgatási Irodáján, ügyfélfogadási időben. (Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.) A kérelmeket az önkormányzat összesíti és továbbítja az igényeket a Belügyminisztérium részére, aki a Kormány elé terjeszti, majd elutalja az önkormányzatoknak a szükséges támogatási összegeket. Az önkormányzat ezt követően – előre láthatólag az év végén – minden jogosult háztartás esetében gondoskodik a 12 ezer forintnak megfelelő, kérelemben megjelölt típusú tüzelőanyag biztosításáról. Ennek formájáról a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket.

Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető: ide kattintva és a Gyáli Mi Újság szeptemberi számában, valamint a Gyáli Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján és portáján.

Felhívjuk a Tisztelt Igénybejelentők figyelmét, hogy a fenti határidő jogvesztő, 2018. október 15-e után téli rezsicsökkentés támogatás irányú kérelem nem nyújtható be.

Adatkezelési tájékoztató

Gyáli Polgármesteri Hivatal