2018. 09. 17.

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Mint ismert, 2016 januárjától az önkormányzatoknak kötelező gondoskodniuk nemcsak a nyári, hanem minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről. A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzat kötelező feladatként szervezi meg és a jogosult gyermek szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére biztosítja. Igénybevételének lehetőségéről a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülőket.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom Önt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21.C. § (1) bekezdése alapján Gyál Város Önkormányzata a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az idei évben is biztosítja a déli meleg főétkezést minden szünidő idejére.

A tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet szerint

  • az őszi szünet október 27-étől 2018. november 04-éig tart (ebből 3 munkanapra, azaz október 29., 30., 31.)
  • a téli szünet december 22-étől 2019. január 02-áig tart (ebből 3 munkanapra, azaz december 27., 28. és január 02.)
  • a tavaszi szünet április 18-23-áig (ebből 4 munkanapra, azaz április 18., 19., 22., 23.)

ezen időtartamra, vagy a szüneteken belül egyes munkanapokra kérhető az ellátás.

Az étkeztetésre jogosult azon 6 hónapos és 18 év közötti, gyáli bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek, akinek hátrányos helyzete vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik napon fennállt.

Azon gyermek(ek), aki(k)nek a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetet megállapító jegyzői határozata van, csak akkor jogosult(ak) a szünidei ingyenes étkezésre, ha a felülvizsgálati kérelmet a lejárat előtt benyújtják, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, továbbá a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet újra megállapításra kerül.

A szünidei étkezés igénybevétele előzetes igénybejelentéshez kötött, melyet legkésőbb 2018. október 18-áig kezdeményezhet “a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű, csatolt formanyomtatvány gyermekenkénti kitöltésével és a Gyáli Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján történő leadásával (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Fsz. 16-os iroda. Ügyfélfogadási idő: Hétfő 12:30-15:30, Szerda 12:30-17:45, Péntek 8:00-12:00).

A szünidei gyermekétkeztetéshez az ételt a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. főzőkonyhája biztosítja (cím: Gyál, Dobó Katica utca 51.), elvitel formájában. A meleg ételt a nyilatkozatban megjelölt napokon 12:00-13:30 között lehet elvinni, amelyhez tiszta, ép, 4 részes ételhordót Önöknek kell biztosítani.

A 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet előírásai értelmében, ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor a szülőnek/gondviselőnek a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál be kell jelentenie a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi újra igénybe az ellátást. A lemondást megtehetik személyesen az átvétel helyén, vagy a 06-29/340-134-es telefonszámon.

FIGYELEM!!! Felhívom szíves figyelmét, arra, hogy ha az előzetesen leadott kérelemmel ellentétben az első igényelt napon nem veszi igénybe az étkeztetést és előzetesen nem jelenti a távolmaradás okát, a szülő, gondviselő nem viszi el az ételt, akkor azt úgy tekintjük, hogy az esetlegesen hátralévő napokra lemondott az ingyenes étkezés lehetőségéről.

Gyál, 2018. szeptember 13.

Tisztelettel:

Pápai Mihály

polgármester