2020. 04. 30.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI-BÖLCSŐDEI ÜGYELETI RENDRŐL

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tájékoztatás az Óvodai-bölcsődei ügyeleti rendről és nyitvatartásról

Gyálon egyedi szülői igény alapján biztosítjuk a bölcsődei-óvodai ügyeletet azon önkormányzati intézményben, amellyel a kisgyermek gondozási, nevelési jogviszonyban áll.

A bölcsődei-óvodai ügyeletet azoknak a gyermekeknek biztosítjuk,

 1. akiknek szülei a járványügyi helyzettel összefüggésben nélkülözhetetlen munkát végeznek, valamint
 2. akiket munkáltatójuk a rendkívüli szünet idején nem mentesít a munkavégzési kötelezettség alól, illetve számukra távmunkát nem tud biztosítani.

Mindkét esetben és mindkét szülőtől (egyedülállók esetén a gyermeket nevelő szülőtől) kérjük, hogy szíveskedjenek munkáltatójukkal hivatalos, írásos igazolást kiállíttatni arról, hogy a fent említett munkakörben dolgoznak, illetve feladatukat a munkahelyükön kötelesek ellátni. Az ehhez szükséges nyomtatvány ITT elérhető.

Minden gyáli bölcsődés-, vagy óvodás kisgyermek szülője az ügyeleti ellátást, annak kezdetét megelőző harmadik munkanapon 10 óráig igényelheti, a munkáltatói igazolás(ok) megküldése mellett az alábbiak szerint:

Az e-mail-nek minimálisan tartalmaznia kell a munkáltatói igazolást pdf-, vagy jpg formátumban, valamint az alábbiakat:

 • gyermek neve, csoportja.
Az ügyelet igénybevételének első napján a szülő köteles az alábbi dokumentumokat eredetiben, aláírva átadni az intézményvezetőnek:
 • munkáltató által kitöltött, lebélyegzett munkáltatói igazolás(ok) (ITT elérhető)
 • aláírt felelősségvállalási nyilatkozat (arról, hogy a szülő tisztában van az esetlegesen felmerülő egészségügyi kockázatokkal, illetve, hogy a gyermeknél fertőző betegség – a szülő tudomása szerint – nem merül fel / ITT elérhető)

Fenti dokumentumok hiányában az ügyeletet nem tudjuk biztosítani!

A belépés, a benntartózkodás rendje a bölcsődében-óvodában:

 • Az intézmény épületébe a szülőknek, kísérőknek szigorúan tilos belépni!
 • Gyermeküket a kapuig kísérhetik, ahol a gyermeket a jelen lévő felnőtt átveszi, lázmérést követően az óvoda dolgozói segítik az átöltözést, és kísérik a gyermeket csoportszobába.
 • Távozáskor a szülő becsenget, jelzi kiért jött. Kérjük, legyenek szívesek türelmesen várakozni, mert a gyermeknek el kell tenni, amivel játszott, és fel kell öltözniük.
 • Amennyiben a nap folyamán az óvodapedagógus a gyermeken betegség tüneteit észleli, vagy a gyermeknek láza van, a gyermek elkülönítésével (és a tapasztalt tünet láz, dokumentálásával) egy időben a szülőt értesíti, akinek haladéktalanul haza kell vinnie a gyermeket.
 • A betegség gyanújával hazaküldött gyermek szülője az ügyeletet ismét csak akkor kérheti, ha a gyermek házi gyermekorvosától igazolást küld e-mailben, hogy a gyermek a közösséget újra látogathatja, és egészséges.
 • A bölcsőde épületében a babakocsikat és egyéb gyermekjárműveket tárolni TILOS!
 • Fokozottan számítunk együttműködésükre, mellyel sokat segíthetünk, hogy minél zökkenőmentesebben élje meg gyermekük ezt a helyzetet.

 

Gyál, 2020. április 30.

Pápai Mihály

polgármester