2022. 01. 24.

Színvonalas műsorokkal nyitották meg a 25. jubileumi évet – mutatjuk az idei közművelődési díjazottat

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban 2022. január 21-én, a Magyar kultúra napja tiszteletére rendezett városi ünnepség egyben a Gyál 25. rendezvénysorozat nyitógálája is volt, településünk ebben az évben ünnepli ugyanis várossá avatásának 25. évfordulóját. A rendezvény a XXX. Gyáli Téli Tárlat díjazott alkotóinak csoportos kiállításával kezdődött, amelyet Pápai Mihály polgármester, valamint Bakó Lilla a közösségi ház munkatársa, mint a kiállítás rendezője nyitott meg.     _MG_1485 Az esemény ezután a színházteremben folytatódott, ahol dr. Szűcs Lajos tartott ünnepi beszédet: „A kultúra egy nemzet számára nem más, mint az identitásának az önazonoságának az alapja. Ennek köszönhetően kovácsolódunk egységgé és különítjük el magunkat más nemzetek képviselőitől. Ebben rejlik a közös múltunk, hagyományunk, nyelvünk, irodalmunk, zenénk és emlékezetünk. A magyar kultúra volt az, ami átsegítette népünket több évszázadnyi megpróbáltatáson. Elődeink a történelem folyamán számos esetben vívtak harcot az elnyomó hatalmakkal szemben. Harcot, amely nem tényleges csatatéren zajlott, hanem a békés mindennapok álcája mögött, célja pedig a magyarság szellemi kincseinek eltörlése volt. Köszönet és hála illeti meg azokat a felmenőinket, akik a viszontagságok ellenére is továbbadták a magyar kultúra értéke_MG_1596it, nekünk, a következő generációknak. Ezzel is biztosítva nemzetünk túlélését. Egy reformkorban élő francia filozófus azt is mondta, hogy Magyarország el fog tűnni, olyan kicsi a területe, hogy nem fogja tudni megtartani az önazonosságát. Pedig mi itt vagyunk és ez a példa, amit mi viszünk magunkkal, követünk és az utánunk jövőknek adjuk át. Vannak olyan polgártársaink, akik a családban betöltött szerepköreik mellett hivatásukként is azt választották, hogy őrzik és ápolják, továbbadják a magyar kultúra értékét. Külön köszönet illeti meg őket ezért a fáradságos munkáért. A nyolcvanas évek végén Gyálról és Ócsáról indultak azok a kezdeményezések, hogy legyen a magyar kultúrának is egy napja és éppen ezért egy olyan környezetben ülünk itt ebben a házban, amelyik sokat tett azért, hogy a magyar kultúra napja az valóban ezen a január 22-ei napon legyen.  A mai világunkban, ahol a globalizáció hatásaként egyre inkább a kultúra keveredése és összemosódása zajlik, különösen fontos, hogy mi magyarok őseinktől örökölt nyelvünket, identitásunkat és hagyományainkat éltessük. Ennek hiányában igaza lenne a francia filozófusnak, elveszünk a világban, egyediségünk megszűnik, nemzetünk pedig a hanyatlás útjára lép. Mindannyiunk feladata tehát megbecsülni és továbbadni a kultúránkat, tegyük azt családi körön belül, vagy akár hivatásként, ezzel leróva tiszteletünket saját nemzetünk előtt!”   A magyar kultúra napi műsor részeként Hirtling István színművész és Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész lépett fel. A hagyomány szerint az eseményen került átadásra a Gyáli Közművelődésért Díj a felnőtt kitüntetettnek, melyet ezúttal Simon Anikó, a Gyáli Kodály Zoltán AMI igazgatóhelyettese vehetett át Pápai Mihálytól. Gratulálunk az elismeréshez! _MG_1921 „Simon Anikó intézményvezető-helyettes, magánének tanár jellemzése: Matematikus édesapa és matematika-fizika szakos pedagógus édesanya gyermekeként, talán nem volt teljesen véletlen, hogy az érettségi bizonyítványt az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumának matematika tagozatán sikerült megszereznie. A reál tárgyak mellett, a zene is korán az érdeklődés középpontjába került az életében. 11 éves korától zongorázni tanult, középiskolásként kántori oklevelet szerzett. Pallagi Judit operastúdiójának négy éven át volt aktív tagja a Tóth Aladár Zeneiskolában. Egyetemi tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola magánének-tanár szakán végezte. A gyáli Római Katolikus Templom Harmat Artúr kórusának meghatározó szereplője, szólistája. Hitvallása: ,,A zene legyen közös örömforrás!”  Simon Anikó több mint két évtizede a Gyáli Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének tagja. 2000 óta intézményvezető-helyettesként is a zeneiskoláért dolgozik. Tevékenyen részt vett és részt vesz abban, hogy a gyáli zeneiskola a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja a város és a környező településekről érkező gyermekek és szülők igényeit.  Munkáját a precizitás, pontosság jellemzi, mindig a legjobb, legeredményesebb megoldás megtalálására törekszik. A kollégák bizalommal fordulnak felé mind szakmai, mind a hétköznapi életben előforduló problémáikkal, kéréseikkel, mert empatikus képessége, figyelmessége, pozitív életszemlélete minden emberre jó hatást gyakorol. Tudják, hogy rá mindig számíthatnak. Magánének tanárkent tanítványaival különleges kapcsolatot ápol. Rendszeresen részt vesznek Gyál város ünnepi rendezvényein, és a zeneiskolai hangversenyeken, koncerteken.  „Szerelmem az éneklés!” – az idézet, szintén tőle származik, de nem csupán hangképzést oktat, vagy énektudást fejleszt, hanem a zenén keresztül a gyermekek egész személyiségét „tanítja” az érzelmek megélésére, önmaguk megismerésére.” A jubileumi rendezvénysorozat nyitóeseményén Gyál város oktatási és nevelési intézményei, az Arany Gyermek Néptáncegyüttes és a Pörög a Gyáli Szoknya egyesület léptek fel egy-egy rövid műsorral.