2021. 03. 18.

SZEMÉLYI ADÓKEDVEZMÉNY SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN

Facebookon
Twitteren
E-mailben
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) rendelkezései alapján lehetőség van az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére a külön jogszabályban meghatározott súlyos fogyatékosság vagy tartós, súlyos betegség esetén. A világhálón nagyszámú, téves információkkal terhelt cikk található a témában, így készítettünk egy rövid összefoglalót a hatályos szabályozás alapján. Jogosultság feltételei Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősül az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) mellékletében említett betegségben szenvedő személy, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül. Az igénybevétellel kapcsolatos kritériumok pontos leírását a Korm. rendelet tartalmazza, a jogosultságot eredményező megbetegedések BNO kódjai a rendelet mellékletében találhatók. A Korm.rendelet 18 betegségcsoportot, azon belül több mint 700 olyan BNO kódot sorol fel, melyek fogyatékosságként vagy tartós betegségként az adókedvezmény igénybevételére jogosítanak. Az igénybevétel fő feltétele a jogosultság fennállása. A súlyos fogyatékosság kedvezményének érvényesítése szempontjából jogosultsági hónapnak az a hónap számít, amelyben a betegsége, súlyosan fogyatékos állapota orvosi igazolás, határozat alapján fennáll(t). Az adóalap szempontjából nincs jelentősége, hogy az adott évben milyen időtartamú munkaviszonya volt az igénylőnek, ha a jogosultság a teljes évre kiterjed, akkor a munkaviszony hosszától függetlenül teljes összegben érvényesíthető a kedvezmény, az ugyanis az összevont adóalap adóját az adó mértékével megállapított számított adóból (számított adó) kerül levonásra – feltéve, hogy a jövedelem eléri az érvényesítéshez szükséges összeget. Igazolás A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. Az orvosi igazolást, határozatot a nyilatkozathoz nem kell csatolni, de az igazolást az elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, igazolásként itt a megállapító határozat szolgál. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik. Ez alapján az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás adattartalma a következő:
  • A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye, adóazonosító jele
  • Az igazolás kiállítását megalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
  • A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapítása
  • Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályának megállapítása
  • Az igazolás kiállításának dátuma
  • Az igazolást kiállító szakorvos/háziorvos aláírása
Személyi kedvezmény összege A kedvezmény a havi minimálbér 5 százalékának megfelelő, 2021. évben 8.370 Ft/hó, melyet a munkáltató a havi adóelőleg számítása során figyelembe vesz, de a kedvezmény utólagosan, a személyi jövedelemadó bevalláskor is érvényesíthető. Jövedelem nélküli személyek A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adóévben rendelkezzen adóköteles, összevont adóalapba számítandó jövedelemmel. Amennyiben ilyen jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az adókedvezményt nem tudja igénybe venni. Eltartott személy, hozzátartozó esete Gyakori kérdés, hogy súlyos fogyatékosságban szenvedő gyermek után a szülő érvényesítheti-e a súlyos fogyatékos kedvezményt? A kedvezményt kizárólag a súlyos fogyatékosságban szenvedő magánszemély vonhatja le a saját összevont adóalapba tartozó jövedelme utáni adó összegéből, gyermek után ez a kedvezmény nem érvényesíthető. Nem érvényesíthető a kedvezmény más hozzátartó vagy ápolt személy után sem. Visszamenőleges érvényesítés Ha a kedvezményre jogosító betegséget már évekkel ezelőtt diagnosztizálták, de eddig az adózó nem érvényesítette a kedvezményt, akkor a korábbi évek adóbevallásait önellenőrzéssel lehet módosítani. Az adómegállapítás elévülése miatt ez visszamenőlegesen 5 évre tehető meg. A kedvezmény havi, és éves összegének változása az alábbiakban olvasható
Év Kedvezmény havi összege Kedvezmény éves összege
2017 6 375 Ft 76 500 Ft
2018 6 900 Ft 82 800 Ft
2019 7 450 Ft 89 400 Ft
2020 8 050 Ft 96 600 Ft
2021 8 370 Ft 100 440 Ft
  Gyál, 2021. Forrás: https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/napi-szocokos/89-szemelyi-adokedvezmeny (letöltés: 2021. március 18.)