2017. 04. 13.

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetése – Avar és kerti hulladékok égetése

Facebookon
Twitteren
E-mailben

FELHÍVÁS

Rendelettervezetek társadalmi egyeztetésére

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) a 41.§ és 42.§-ában rögzíti az önkormányzati rendelettervezetek társadalmi egyeztetésével kapcsolatos szabályokat. Ezen előírásoknak megfelelően az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja, hogy a Képviselő-testület elé 2017. április 27. napján kerülő

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2017 (IV.28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

rendelettervezet I. és II. sz. változata széles körben megismerhető legyen, és ezekről az érintettek véleményt nyilváníthassanak.

A rendelet módosításának indokoltsága:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2013. (XI.05.) rendelet tartalmazza az avar, illetőleg a kerti hulladék égetésének jelenleg hatályos helyi szabályait. A jogalkotásra a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdésének b) pontja ad felhatalmazást.

Mivel az avar- és kerti hulladékok égetése rendkívül nagy légszennyezettséggel jár – mely idő előtti elhalálozásokat és nagyszámú megbetegedést válthat ki -, a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) elnevezésű civil szervezet javasolta a hatályos rendelet felülvizsgálatát, a következő szempontok alapján:

A környezet védelme érdekében a legjobb megoldásnak a teljes tiltást ítélik. (I. sz. tervezet)

Amennyiben az égetésnek az Önkormányzat valamilyen mértékben mégis teret kíván engedni, arra lehetőség szerint májustól szeptemberig legyen mód (mert ekkor a legnagyobb esély rá, hogy nappal nem alakul ki kedvezőtlen inverziós légállapot), egy héten legfeljebb egy napon, napfelkelte után egy órával kezdődő és naplemente előtt két órával végződő időszakban, lehetőleg derült égbolt esetén. (II. sz. tervezet)

A társadalmi egyeztetés tárgyát képező rendelettervezetek a www.gyal.hu/kozerdeku/hirdetmenyek menüpont alatt találhatók.

A rendelettervezeteket a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 2017. április 19-én tárgyalja.

A társadalmi egyeztetés szabályai:

A rendelettervezetek kapcsán a Gyálon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok, és a Gyálon működő szervezetek a berta-toth.beata@gyal.hu elektronikus levélcímen keresztül nyilváníthatnak véleményt, 2017.április 17-én 16 óráig.

Az SZMSZ 41.§ (3) bekezdése alapján a névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembe vétele nélkül törölni kell. Nem vehető figyelembe továbbá az a vélemény, amely elkésett, sérti a közerkölcsöt vagy a rendelettervezetek tárgyához nem illeszkedik.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az Önkormányzatnak egyedi válaszadási kötelezettsége nincs a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.

Az SZMSZ 42.§ (1) bekezdése értelmében „Az Önkormányzat a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét a rendelet végrehajtása érdekében kezelheti.” Ezért felhívjuk a véleményezők figyelmét, hogy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást azok rendelkezésre bocsátásával az Önkormányzat megadottnak tekinti.

Várjuk szíves észrevételeiket.

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző