.

.

Központi email cím

kabinet@gyal.hu

Veres Sándor

kommunikációs referens
Telefonszám: +36-29-540-963
E-mail: veres.sandor@gyal.hu

A Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. A kabinetet a polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.

Titkársági feladatok:

 • A Kabinet segíti a polgármester, az alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.
 • Szervezi a polgármester, alpolgármester önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait.
 • Ellátja a polgármester, alpolgármester melletti titkársági, ügykezelési, ügyviteli feladatokat.
 • Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a munkájukat.
 • Figyelemmel kíséri a polgármester, alpolgármester napi, heti, havi és hosszabb távú hivatali programjait és gondoskodik azok előkészítéséről.
 • Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását. Előmozdítja a Polgármesteri Hivatalban a belső kommunikáció javításával kapcsolatos feladatok ellátását.

Kommunikáció és marketing feladatok:

 • Figyeli, elemzi, szervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenését a helyi, megyei és országos médiában, a médiával való kapcsolattartás az önkormányzati működés nyilvánossága érdekében.
 • Ennek keretében szervezi a sajtómegjelenéseket, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel.
 • Marketing eszközökkel segíti a Gyálról alkotott kép folyamatos, pozitív irányú javítását.
 • Közreműködik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal arculatának kialakításában, kiadványok készítésében, a város hivatalos honlapjának tervezésében.
 • Közreműködik Gyál Város hivatalos facebook oldalán és honlapján az információk naprakészségének biztosításában, a honlapon a közzététel rendjének megfelelően.

Társadalmi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:

 • Előkészíti, segíti az önkormányzat társadalmi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával összefüggő feladatok ellátását.
 • Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását.
 • Közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban.
 • Szervezi a polgármester, alpolgármester fogadóóráit, szükség szerint közreműködik az ott felvetődött problémák megoldásában.
 • Ellátja az önkormányzati hatáskörbe tartozó kitüntető díjak, elismerésre történő felterjesztésekkel kapcsolatos ügyviteli és szervezési feladatokat.
 • Közreműködik a szakmai és lakossági fórumok szervezésében.
 • Részt vesz a városi események, rendezvények tervezésével és előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában, koordinálja azok szervezését.
 • Ellátja a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás munkájával kapcsolatos ügyviteli, szervezési feladatokat (meghívók elkészítése, postázása, jegyzőkönyvvezetés, jegyzőkönyvek továbbítása, döntések nyilvántartása).

Stratégiai feladatok:

 • Részt vesz a polgármesteri, alpolgármesteri döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában.
 • Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, azok összeállításában.
 • Részt vesz a települési fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében.
 • Gondoskodik a feladatköreit érintő képviselő-testületi döntések végrehajtásáról.
 • Figyelemmel kíséri a városi kommunikációs felületeken keresztül érkező lakossági javaslatokat, észrevételeket, melyeket továbbít az illetékes vezetők számára.

Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok:

 • Közreműködik az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Európai Uniós tagságából adódó feladatainak szervezésében.
 • Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását.
 • Közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében.
 • Segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a helyben működő EU-s és nemzetközi kapcsolatokat ápoló civil szervezetekkel.
 • Közreműködik az Európai Uniós pályázati lehetőségek feltárásában és előkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében.
 • Nyomon követi a pályázati források felhasználását, elvégzi az elszámolásokat.
 • Segíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok előkészítését.

Egyéb feladatok:

 • Elkészíti a polgármester, alpolgármester által meghatározott, a kabinet munkáját érintő előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat.
 • Elvégzi a Gyáli Élet Program keretében előirányzott támogatások szükséges beszerzések, megrendelések ügyintézésével, azok pénzügyi elszámolásával kapcsolatos faladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes közreműködésével.
 • Elvégzi a munkájával összefüggő reprezentációs és egyéb költségek elszámolásával és azok Pénzügyi és Adó Iroda részére történő dokumentálásával kapcsolatos feladatokat a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodavezető helyettes közreműködésével.
 • Elvégzi a dolgozói elégedettségi kérdőívekkel és azok kiértékelésével kapcsolatos feladatokat.