.

.

Központi email cím

penzugy@gyal.hu

Vezetés

Mitku-Orosz Krisztina

irodavezető
Telefonszám: +36-29-540-946
E-mail: mitku-orosz.krisztina@gyal.hu

Adócsoport

Egresiné Nagy Erika

csoportvezető
Telefonszám: +36-29-544-142
E-mail: egresine.nagy.erika@gyal.hu

Gallai-Gál Gabriella

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-938
E-mail: gal.gabriella@gyal.hu

Szalainé Nagy Orsolya

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-948
E-mail: szalaine.nagy.orsolya@gyal.hu

Lászlóné Orosz Krisztina

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-940
E-mail: laszlone.orosz.krisztina@gyal.hu

A helyi és központi adók vonatkozásában adóhatósági feladatok ellátása:

 • építmények adóztatási feladatainak ellátása bevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható adótárgyak felderítése, adóellenőrzések lefolytatása,
 • helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóztatási feladatok ellátása önbevallások alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása, adóztatható vállalkozások felderítése, adóellenőrzések lefolytatása,
 • talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátása önbevallás alapján, befizetések nyilvántartása, tartozások figyelemmel kísérése és azok behajtása,
 • adók módjára behajtásra átadott idegen tartozások (pl. elővezetési díj) nyilvántartása és azok behajtása,
 • behajtásra átadott szabálysértések nyilvántartása és azok behajtása,
 • helyszíni és egyéb behajtási cselekmények elvégzése,
 • adóigazolások kiállítása,
 • adatszolgáltatások végzése számviteli csoport, vezetőség, társhatóságok (Cégbíróság, NAV), MÁK felé,
 • inkasszók, inkasszó értesítések elkészítése, postázása,
 • méltányossági, részletfizetési, fizetés halasztási kérelmek elbírálása, határozatok készítése, azok postázása,
 • tartozás nélküli befizetések visszautalása,
 • felszámolás és végelszámolás alatt álló vállalkozások tartozásai esetében hitelezői igények bejelentése, kapcsolattartás felszámolóval, végelszámolóval,
 • évi két alkalommal a jogszabályi előírásnak megfelelően fizetési értesítők elkészítése, postázása,
 • negyedéves, féléves és év végi zárási feladatok végrehajtása,
 • pénzforgalmi könyvelési (ASP adó-szakrendszerben befizetések, átvezetések, túlfizetések visszautalásának könyvelése), utalási feladatok bankterminálon történő ellátása,
 • hátraléki listák készítése, azok kezelése,
 • éves ellenőrzési terv alapján adóhatósági ellenőrzést végez az iparűzési adó és építményadó vonatkozásában.
 • desztilláló berendezés tulajdonjogának bejelentéséről adatszolgáltatás küldése a NAV felé.

Pénzügyi Csoport

Hergeltné Hajdú Ibolya

csoportvezető
Telefonszám: +36-29-540-949
E-mail: hergeltne.hajdu.ibolya@gyal.hu

Domány- Fabók Krisztina

pénztáros, ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-967
E-mail: domany-fabok.krisztina@gyal.hu

Ivaskovics-Fűtő Andrea

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-947
E-mail: futo.andrea@gyal.hu

Hüse Kármen

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-133
E-mail: huse.karmen@gyal.hu

Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzatokkal, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással, a Kertváros Szociális Központtal kapcsolatosan ellátandó pénzügyi feladatok:

 • éves finanszírozási terv készítése,
 • a költségvetési rendelet szerinti likviditási terv folyamatos figyelemmel kísérése, aktualizálása,
 • bankszámlaforgalom lebonyolítása, átutalások elkészítése, ellenőrzése, utalása,
 • az intézmények pénzellátása, igénybejelentésük alapján,
 • az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről való gondoskodás,
 • lakossági közműfejlesztési hozzájárulások analitikus nyilvántartása, kezelése,
 • utalvány lapok kezelése, ki- és befizetések, pénztári kifizetések előkészítése és pénztárak kezelése, napi zárás készítése, ellenőrzése,
 • a szerződések alapján készpénzes és utalásos számlák kiállítása,
 • a számlák analitikus nyilvántartása, utalványok elkészítése,
 • szerződés-nyilvántartás kezelése,
 • a követelések analitikus nyilvántartása, az adósok fizetési felszólítása fizetési kötelezettségeik teljesítésére,
 • a pályázatok benyújtásához szükséges NAV és MÁK igazolások beszerzése,
 • az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikák, és adatszolgáltatások készítése
 • civil szervezeteknek juttatott támogatások utalása, elszámoltatás, elszámolások ellenőrzése,
 • bankgaranciák kezelése, nyilvántartása,
 • felhatalmazó levelek intézése,
 • munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos rendelkező levelek kiállítása,
 • a munkáltatói kölcsön tartozások analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • kedvezményes dolgozói igazolványok érvényesítése,
 • banki kapcsolattartásból eredő feladatok elvégzése,
 • szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása,
 • üzemanyag kártyák feltöltése,
 • vásárlási előlegek nyilvántartása,
 • nem rendszerese kifizetések számfejtése, egyéb juttatások feladása a KIRA rendszerbe (dolgozói, illetve munkáltatói),
 • a tárgyévben engedélyezett illetményelőleg kifizetések nyilvántartása,
 • a havi költségtérítések bizonylatainak elkészítése, (bérlet, közlekedési ktg. térítések, cafetéria elemek), megrendelése, kiosztása,
 • a hitelek felvételével kapcsolatos döntések előkészítése, a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumok megküldése a pénzintézetnek,
 • az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített pénzügyi feladatok elvégzése.
 • tárgyi eszközök, befektetett eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, egyeztetés a főkönyvvel, az évközi feladások elkészítése,
 • A Gyáli Élet program termékeiről analitikus készletnyilvántartás vezetés a Szervezési és Humánpolitikai Iroda által átadott bizonylatok alapján,
 • éves leltározási feladatok elvégzése,
 • az önkormányzati vagyon nyilvántartása.

Számviteli csoport

Bedzsó Piroska

irodavezető-helyettes
Telefonszám: +36-29-544-132
E-mail: bedzso.piroska@gyal.hu

Kissné Szarka Ilona

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-939
E-mail: kissne.szarka.ilona@gyal.hu

Sáfár Csilla

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-128
E-mail: safar.csilla@gyal.hu

Sebestyén Krisztina

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-540-942
E-mail: sebestyen.krisztina@gyal.hu

Vargáné Molnár Enikő

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-134
E-mail: vargane.molnar.eniko@gyal.hu

Demkóné Szalay Szilvia

ügyintéző
Telefonszám: +36-29-544-127
E-mail: demkone.szalay.szilvia@gyal.hu

Az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatallal, a Város által fenntartott intézményekkel – Gyáli Liliom Óvoda, Gyáli Tulipán Óvoda, Gyáli Tátika Óvoda, Gyáli Bóbita Bölcsőde, Városi Egészségügyi Központ, Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár -, a Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzattal, a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással, a „Kertváros” Önkormányzati Társulással és a Kertváros Szociális Központtal kapcsolatosan ellátandó számviteli feladatok:

 • testületi döntés-előkészítésben az előterjesztések költségvetési rendelettel való összhangjának ellenőrzése,
 • a számviteli rend kialakítása,
 • normatívák igénylése, elszámolása, felülvizsgálat lebonyolítása, év közbeni felmérések elkészítése,
 • amennyiben indokolt, az átmeneti gazdálkodás rendjére vonatkozóan rendelettervezetet készítése,
 • az éves költségvetési javaslat és ehhez kapcsolódóan a költségvetési rendelettervezet előkészítése, elkészítése,
 • az éves költségvetés év közbeni módosításának előkészítése, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok és azok változásának analitikus nyilvántartása,
 • az éves költségvetés végrehajtásának szervezése, felelősség a gazdálkodás szabályszerűségéért, egyeztetési feladatok,
 • a költségvetés végrehajtásáról szóló jogszabályok, előírások szerinti beszámoló elkészítése, a főkönyvi kivonattal alátámasztott intézményi beszámoló ellenőrzése,
 • zárszámadás keretében központi támogatások elszámolása,
 • a költségvetési maradvánnyal kapcsolatos feladatok kezelése,
 • a központi költségvetés, államháztartás részére információszolgáltatása (PM Info, beszámoló, mérlegjelentés, költségvetés),
 • kontírozás (bank, pénztár), könyvelés, banki bizonylatok felszerelése,
 • bérkönyvelés, előirányzatok könyvelése,
 • bérnyilvántartás vezetése,
 • az irodát érintő pályázatok előkészítése, benyújtása, elszámolása,
 • az intézményekkel kapcsolatos támogatások, pályázatok pénzügyi elszámolása,
 • vevőállomány, szállítói állomány analitikus nyilvántartása,
 • az intézményekkel kötött együttműködési megállapodásban rögzített számviteli feladatok elvégzése,
 • a NAV felé történő bevallások elkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően.