2017. 02. 24.

Pályázati felhívás- sport célú támogatás elnyerésére

Facebookon
Twitteren
E-mailben

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki sport célú támogatás elnyerésére

  A pályázat célja:  a helyi önszerveződő sportegyesületek, valamint a sportolók támogatása vállalt feladataik ellátása érdekében, az ifjúsági és felnőtt sport, valamint az egészséges életmódra nevelés elősegítése.   A pályázók köre: Gyálon működő bejegyzett sportegyesületek (szakosztályok önállóan nem pályázhatnak), gyáli kiemelkedő eredményességű sportolók.   A pályázat követelménye:   A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó: – nevét, – címét, – adóazonosító jelét vagy adószámát, – bírósági nyilvántartásba vételi számát, – nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét, – a nyilvántartott tagok számát, – éves programját, – a megpályázott tevékenység rövid leírását, – a pályázatban érintettek tevékenységi körét, – a program költségvetését, – a vállalt önrész összegét, – a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét, – az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell: – a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) – bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát, – 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot, – a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán) – amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről, – alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát, – aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát, – igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.   A pályázat benyújtási határideje és helye: 2017. március 31-ig (péntek: 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.   A pályázat elbírálása: Az Ifjúsági és Sport Bizottság  javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.   A pályázatok anyagi fedezete:   Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 5.sz. mellékletének céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából sport célra 5.000 e.Ft áll rendelkezésre.   Gyáli Polgármesteri Hivatal