2020. 04. 2.

Pályázati felhívás- gyáli parkok tervezésére

Facebookon
Twitteren
E-mailben

MEGHOSSZABBÍTOTT BEADÁSI HATÁRIDŐ

Tisztelt Pályázók!

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt feladatának tartja a város zöldfelületeinek folyamatos fejlesztését, ennek keretében a 2020. évi költségvetésében is elkülönített összeget kíván szerepeltetni ezen beruházások tervezésére.

A Gyáli Bartók Béla Általános Iskola mögötti (hrsz 6473/9), valamint a Víztorony környéki (hrsz 3407/2; 3414) üres, füves területek jelenleg kihasználatlanul állnak. Ezen területek parkosítása, az utóbbi években elvégzett revitalizációhoz hasonlóan szebbé és funkciógazdagabbá tennék a közelben lakók és az oda látogatók szabadidős lehetőségeit. A tervezési folyamat megindításához Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2020.(III.26.). sz. határozatában nyílt pályázat kiírása mellett döntött az alábbi paraméterekkel:

A parkok identitási értéket hordozó tájépítészeti alkotások legyenek, melyet tájépítészetben jártas, szakmai, illetve helyi döntéshozói zsűri fogad el. Bírjon több korcsoport számára használati értékkel, rekreációs és kertépítészeti kvalitást mutasson fel, mely a környezetére is fejlesztő hatást gyakorol.

A megvalósíthatóság szempontjából fontos a költséghatékony és nagyon jó ár-érték arányú koncepció kidolgozása, a gazdaságos üzemeletetés lehetőségének figyelembe vételével. A pályázatukban ki kell térni az ennek megvalósítására tett javaslatokra. A kivitelezés becsült költségének megadásánál minimális elvárás egy egyösszegű reprezentatív összeg, amelyet a tervezők korábban tervezett, és megvalósult parkjaik megvalósítási költségéből és területéből, négyzetméterre vonatkozó árából számolhatnak ki.

A nyertes kiválasztása szakmai zsűri elbírálása alapján történik az alábbi szempontok szerint:

  • tervezés költsége, súlyszáma 30%
  • kivitelezés becsült költsége, súlyszáma 30%
  • koncepcióterv esztétikai, funkcióbeli sokszínűsége, súlyszáma 20%
  • városképhez való illeszkedés súlyszáma 20%

A pályázat nyílt rendszerű. Pályázni a két meghirdetett területre külön-külön lehet.

Egy pályázó beadhatja pályázatát egy területre, vagy mindkét területre is, de külön komplett pályázatként elkészítve, ugyanis lehetséges, hogy egyik területre kiválasztásra kerül, míg a másik területre nem.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy ha a nyertessel a szerződéskötés nem jönne létre, akkor a második helyezettel köt szerződést, ha az sem tud létrejönni, akkor a pályázatot eredménytelennek minősítheti.

A tervek elkészítése a nyertes tervezővel előzetes helyszíni konzultáció alapján történik majd, amiről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a terveket folyamatos egyeztetés mellett az abban szereplőek alapján kell elkészítenie, figyelembe véve a közösségi tervezésben felmerült észrevételeket is, a Megrendelő Önkormányzat útmutatása alapján.

Tervező feladata a közösségi tervezés lebonyolítása is az Önkormányzat útmutatása alapján.

A tervek elkészülés után az Önkormányzat tulajdonát képezik majd, a Tervező a továbbtervezés jogát, ill. bármilyen célú felhasználásra vonatkozó jogát átruházza Megrendelőre.

Tervezési időtartam (várható ütemezés: 2020 II-III. negyedéve):

Több változatú koncepcióterv: 60 nap (folyamatos egyeztetéssel)

Kivitelezési- és látványtervek: 90 nap

 Várható döntés: 2020. év május 28-i képviselő-testületi ülésen, de ennek halasztására, ill. a pályázat eredménytelenné nyilvánítására a kiíró fenntartja a jogot.

Pályázat beadásának módja:

Zárt borítékban egy példányban papír alapon és CD-n szkennelve a Gyáli Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájában (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114, fsz. 15. iroda).

Kiegészítés:

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a portaszolgálaton személyesen leadott pályázati anyagok 7 napra irat karanténba kerülnek. A fertőzések kockázatának csökkentése érdekében ezúton jelezzük, hogy a felhívásban szereplőeket e tekintetben kiegészítve elfogadjuk a kizárólag elektronikus úton beérkezett pályázati anyagokat is (hivatali kapura, illetve e-mailben a beruhazas@gyal.hu címre), így nem szükséges Gyálra utazni, vagy személyesen érintkezni sem a beadás miatt. Értelemszerűen az elektronikus beadásnál a CD nem követelmény.

Pályázat beadásának határideje:    (2020.04.30, 15:00 volt az eredeti határidő.)

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a pályázat beadásának új határideje 2020.05.20, 15:00

Csatolandó főbb mellékletek listája:

– Cégkivonat egyszerű másolatban

– Nyilatkozat, hogy a céggel szemben nincs folyamatban csődeljárás, felszámolási eljárás

– Aláírási címpéldány, dokumentációt aláíró személy nevére, egyszerű másolatban.

Árajánlat tervezésre (többváltozatú koncepcióterv, kiviteli terv külön árral feltűntetve)

Tervezői költségbecslés (korábbi tervezési tapasztalatok alapján)

Koncepció, tanulmányterv bemutatása (városképhez való illeszkedés, esztétikai, funkcióbeli sokszínűség bemutatása), szövegesen, szükség szerint vázlatokkal, képekkel –kiegészítve

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ