2017. 02. 24.

Pályázati felhívás – civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

Facebookon
Twitteren
E-mailben

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására

 

A pályázat célja: olyan rendezvények, programok támogatása, melyek hozzájárulnak a szervezet és a város kulturális programjainak megvalósításához.(támogatható: a rendezvények költsége + működési költségek. Vendéglátásra és buszköltségre fordítható összeg együttesen nem haladhatja a pályázati összeg 20 %-át)

Előnyt élveznek: több civil szervezet összefogásával létrejövő programok, valamint városi szintű kulturális életet erősítő (térségi) rendezvények megvalósítói.

A pályázók köre: Gyáli székhelyű vagy telephelyű, vagy olyan civil szervezet, amelyik a gyáli lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kéri a támogatást.

A pályázat követelményei:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szervezet:

– nevét,

– címét,

– adószámát,

– bírósági nyilvántartásba vételi számát,

– nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét,

– a nyilvántartott tagok számát,

– éves programját,

– a megpályázott tevékenység rövid leírását,

– a pályázatban érintettek tevékenységi körét,

– a program költségvetését,

– a vállalt önrész összegét,

– a rendelkezésre álló egyéb forrás összegét,

– az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét, valamint mellékelni kell:

– a képviselő által aláírt összeférhetetlenségi nyilatkozatot, mely nyilatkozat a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletét képezi (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– bankszámlát igazoló dokumentum képviselő által hitelesített másolatát,

– 30 napnál nem régebbi cég, vagy bírósági nyilvántartásba vételi kivonatot,

– a 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot (a nyilatkozat letölthető a www.gyal.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodán)

– amennyiben a szervezet a NAV köztartozásmentes közzétételi listáján nem szerepel, igazolást a köztartozás mentességről,

– alapító okirat, vagy alapszabály képviselő által hitelesített másolatát,

– aláírási címpéldány képviselő által hitelesített másolatát,

– igazolást (feladóvevény másolata) az Országos Bírói Hivatalnál letétbe helyezett, tárgyévet megelőző év tevékenységéről szóló beszámolóról.

A pályázat benyújtási határideje és helye: 2017. március 31-ig (péntek 12:00 óra) személyesen benyújtva a Szervezési és Ügyfélszolgálati Irodára Gyál, Kőrösi út 112-114.), vagy legkésőbb postai úton március 31-ig postabélyegzővel ellátva Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének címezve.

A pályázat elbírálása: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2017. április 27-i ülésén.

A pályázatok anyagi fedezete:   Gyál Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése tervezetének 5.sz. mellékletében céltartaléka terhére „civil szervezetek támogatása” sorából civil önszerveződő egyesületek működésének támogatására 3.000 e.Ft áll rendelkezésre.

Gyáli Polgármesteri Hivatal