2021. 03. 18.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Facebookon
Twitteren
E-mailben
Pápai Mihály polgármester havonta jelentkező online fogadóóráján már többször felmerült, hogy Gyál vezetékes ivóvizének klóros szaga, illetve zavaros színe van. Levélben kerestük meg a DPMV Zrt-t, hogy feltegyük kérdéseinket a vezetékes víz minőségével kapcsolatban. Kérdéseinkre Dombi János szolgáltatási főmérnök válaszolt. A közösségi oldalakon alapvetően két probléma szokott megjelenni a gyáli vezetékes ivóvízzel kapcsolatban. Az egyik, hogy barna, rozsdás színű víz folyik a csapból. Mi lehet ennek az oka, illetve milyen megoldással lehet ezt kiküszöbölni? Gyál vízellátását 5 darab mélyfúrású kút biztosítja, amelyek közül 4 darab működik üzemszerűen. A kutak vizének vas- és mangántartalma meghaladja az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerinti parametrikus értékeket, ezért a kitermelt „nyers víz” csak vízkezelést követően vezethető az ivóvízellátó hálózatba. A vízkezelési feladat megoldására vas- és mangántalanítóberendezés került alkalmazásra, kiegészítve kálium-permanganát adagolással, valamint fertőtlenítéssel. A vízkezelő berendezés az ivóvizet az előírt parametrikus értékre tisztítja. Az ivóvíz esztétikai szennyeződésének több oka lehet. Okozhatják szervetlen vegyületek, mint a vastartalom oxigén hatására történő kicsapódása, mely sárgás, barnás elszíneződést, csapadékot eredményez. Ezen túl az elosztóhálózat vezetékeinek korróziója is hozzájárulhat a vasrészecskék megjelenéséhez. A vízvezeték-hálózat meghibásodásakor – pl. csőtörést, vagy más vízhálózatban történő munkálatot követően -, a nyomásváltozás hatására kiülepedett részecskék jelenhetnek meg az ivóvízben. A felmerülő esztétikai kifogásokat, tudomásunkra jutást követően öblítéssel tudjuk kezelni. A másik ilyen probléma az szokott lenni, hogy a vezetékes víz klór szagú, egyesek szerint túl sok klórt tesznek a rendszerbe. Ezzel kapcsolatban mi a DPMV ZRT. álláspontja? Milyen követelmények szerint adagolják a klórt a vízvezetékbe, illetve milyen gyakran vizsgálják a víz minőségét, milyen értékeket mutatnak ezek a vizsgálatok? Gyál település vízellátására vonatkozóan fertőtlenítési kötelezettséget írtak elő, amely klórgázzal, vagy klór tartalmú vegyszerekkel történik. Az adagolt mennyiség a megengedett maximális értéket nem haladja meg. Alapvető közegészségügyi követelmény az elosztóhálózatban esetlegesen végbemenő káros mikrobiológiai, bakteriológiai folyamatok megelőzése és visszaszorítása, amely általában megfelelő mennyiségű és minőségű fertőtlenítőszert követel meg. Ezt száz éve világszerte leggyakrabban a víz klórozásával végzik. Az, hogy mennyi klórra van szükség, függ a víz tulajdonságaitól, valamint a hálózat méretétől. Ezért az üzemeltető a fertőtlenítő hatás meglétét eredményező lehető legkisebb mennyiségű klórt juttat az ivóvízbe (maximum 1 mg/l), melynek koncentrációját több ponton ellenőrzi. A szabad klór az ivóvízben gyakran panaszt okozó klóros szag megjelenését okozhatja, mely önmagában nem jár egészségügyi kockázattal és az ivóvíz néhány perces kiszellőztetésével eltávozik. A szolgáltatott ivóvizet a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya által jóváhagyott ivóvíz vizsgálati ütemterv alapján folyamatosan vizsgáltatjuk akkreditált laboratóriummal, mindemellett a Népegészségügyi Főosztály saját hatáskörben is végez mintavételeket. Az elmúlt időszakban milyen műszaki fejlesztéseket, karbantartásokat végeztek el, amelyek a gyáli lakosságot és a gyáli vízellátást érintik, illetve milyen műszaki fejlesztés várható a DPMV ZRT-nél a közeljövőben, és ez hogyan hat majd a gyáli háztartásokra? Az elmúlt időszakban a következő műszaki fejlesztések kerültek elvégzésre:
  • 2020-ban felújítottuk a vízmű telephelyen lévő vízkezelő berendezés egyik ágát.
  • évben tervezzük az Ady utcánál az állami közút és vasút alatti ivóvízvezeték cseréjét, amelynek az előkészítő munkáit 2020 decemberében megkezdtük.
A vezetékcserét megelőzően a lakosságot tájékoztatjuk a kizárásokról, illetve az ehhez kapcsolódó vízhiányokról. Ezzel a megoldással lényegesen javulnak az áramlási viszonyok a gyáli ivóvízhálózatban, és jelentősen csökkenhet a víz zavarossága.