2022. 10. 20.

Október 20-tól kopogtatnak a számlálóbiztosok

Facebookon
Twitteren
E-mailben

A 2022. évi népszámlálás online önkitöltési szakasza – mivel a KSH meghosszabbította az október 16-i határidőt – október 19-én 10 órakor véget ért. Gyálon 8 523 cím érintett a népszámlálásban, ennek 56,7%-áról, azaz 4 835 címről érkezett be válasz online módon az október 19-ei határidőig.

2022. október 20. és november 20. között a népszámlálási kérdőíveket már csak számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjú keretében lehet kitölteni. A számlálóbiztosok személyesen keresik fel azokat a címeket, ahonnan nem érkezett online kérdőív. A számlálóbiztosok a sikeres kapcsolatfelvételt követően elektronikus eszközön fogják kitölteni a kérdőíveket.

A számlálóbiztosok névre szóló számlálóbiztosi igazolvánnyal igazolják magukat, a számlálóbiztosi igazolvány a számlálóbiztos nevét és egyedi azonosítószámát tartalmazza. A számlálóbiztosnak fel kell mutatnia az igazolványát, amikor felkeresi az adatszolgáltatót. Az adatszolgáltató kérheti, hogy az őt felkereső számlálóbiztos igazolja magát személyazonosító igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) is. Amennyiben az adatszolgáltatónak kétsége merül fel a számlálóbiztos azonosítása során, a népszámlálás teljes időszakában az alábbi ingyenesen hívható információs telefonszámon ellenőrizheti azt: 06 80 080 143.

A számlálóbiztos minden sikertelen felkereséskor papír Értesítőt hagy, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, illetve telefonos elérhetőségét a felkeresési időpont egyeztetése céljából. A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is felkereshetik a háztartásokat.

A számlálóbiztosok elektronikusan, tableten végzik az összeírást, az adatszolgáltató a kitöltés folyamatát végig figyelemmel kísérheti, az adatszolgáltató kérésére a hibásan rögzített adatokat a számlálóbiztos köteles korrigálni. A népszámlálás kérdéseinek nagy részére a válaszadás kötelező. A nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes. Amennyiben ezekre nem kíván válaszolni, a „nem kíván válaszolni” válasz kerül rögzítésre. A kérdőív beküldése után a kérdőív vissza nem nyitható, azon adatmódosítás a továbbiakban nem végezhető. A kérdőív csak teljesen kitöltve küldhető be.

Amennyiben a kérdőívet online kitöltötte, meg kellett, hogy őrizze a „kitöltést igazoló kódot”, amit a KSH rendszere generált az online kitöltés végeztével. Ez a „kitöltést igazoló kód” egy 16 számból álló kódszám, amivel az online kitöltés igazolható.

A számlálóbiztosok a Központi Statisztikai Hivatal közérdekű feladatának végrehajtását segítik, ebben a minőségben hivatalos személyek, őket titoktartási kötelezettség terheli.

Aki a kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem teljesíti, az 200 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem segítsék a számlálóbiztosok munkáját, a népszámlálás akkor lesz sikeres, ha minden Magyarországon élő ember kitölti a kérdőívet.

Gyál, 2022. október 20.

Rozgonyi Erik

címzetes főjegyző / helyi népszámlálási felelős