q Gyáli Tulipán Óvoda - Gyál
.

.

Gyáli Tulipán Óvoda

Elérhetőségek

Fenntartó:
Gyál Város Önkormányzata
Intézményvezető:
Tofalviné Szabó Anikó
Cím:
2360 Gyál, Tulipán utca 23.
Telefonszám/fax:
+36-29-341-544
Email:
tulipan.titkarsag@digikabel.hu
Honlap:

Az óvoda 2006. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Jelenleg 10 csoporttal működnek. Az óvodában található külön tornaszoba; könyvtár, mely a nevelőtestületi szobában kapott helyet, stúdió, orvosi szoba, konyha, iroda helyiségek és egy hatalmas aula, amelyet a közös rendezvények alkalmával lehet jól hasznosítani. Az udvar parkosított és a legmodernebb biztonságos játékokkal felszerelt. Helyi Óvodai Nevelési Programjuk a gyermekek óvodai nevelésében érvényesítendő elveiket fogalmazza meg, amely a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
Nevelési programjuk a Komplex Prevenciós Óvodai Program adaptációja, amelynek során figyelembe vették az óvoda használóinak elvárásait, a helyi értékeket, valamint azokat a korszerű kutatási eredményeket, amelyekre a hazai óvodapedagógia is épít.

Pedagógiai munkájukkal támaszt nyújthatnak a gyermekek nevelése során.

Óvodai nevelésük szemléletében, felfogásában a középpontban a gyermek és az óvodapedagógus áll. Pedagógiai munkájuk a családi nevelés kiegészítője, segítője, támasza. Céljuk, hogy testileg, szellemileg, szociálisan, egészségesen fejlett, harmonikus személyiségű, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet elérő gyermekeket neveljenek, egyéni és életkori sajátosságukat fejlődési ütemüket figyelembe véve. A Közoktatási törvény alapján, minden évben az óvoda éves munkatervében rögzítettek szerint 5 nevelés nélküli munkanapot tartanak. E napokon nevelési értekezleteket, minőségfejlesztési feladatokat vagy szakmai és egyéb szervezeti továbbképzéséket tartanak.

Az intézmény 6-18 óráig tart nyitva.

Rugalmas napirendjük jól biztosítja a tevékenységek folyamatosságát, lehetőséget teremt az egyéni differenciált fejlesztésre, erősíti a gyermek biztonságérzetét, bioritmusok alakulását, amely az egészséges életmód alapja.

Óvodai programjukban kiemelt szerepet kap:

 • A játék
 • A mozgás
 • A kultúra átadás
 • A gyermekek egészségének megőrzése érdekében fontosnak tartják, hogy sokat tartózkodjanak a szabadban.
 • A levegőzés naponta az udvaron történik, ahol sokféle mozgási lehetőség kínálkozik a gyermekek számára.

 

Pedagógiai tevékenységeiken túl, az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat biztosítják:

 • Fejlesztőpedagógiai ellátás
 • Logopédiai ellátás
 • Hittan oktatás (Katolikus, Református, és Evangélikus)
 • Zene-ovi
 • Néphagyományőrző foglalkozás

 

Rendezvények, programok:

 • Nyílt napok évente két alkalommal
 • Adventi munkadélután
 • Karácsony
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Évzáró
 • Gyereknap