.

.

/
/
/
Gyáli Tátika Óvoda

Gyáli Tátika Óvoda

Elérhetőségek

Fenntartó:
Gyál Város Önkormányzata
Intézményvezető:
Karap Erzsébet
Cím:
2360 Gyál, Liliom utca 13-15.
Bartók tagóvoda:
2360 Gyál Bartók B. u. 52.
Telefonszám/fax:
+36-29-741-290
Email:
+36-29-741-290
Honlap:

Az óvoda 30 éves múltra tekint vissza, ezzel a város legrégebben működő intézményei közé sorolható. Gyál Város Önkormányzata 2017-ben indítja az intézmény teljeskörű felújítását, valamint annak kibővítését.
Az óvodapedagógusok közül többen második szakdiplomával is rendelkeznek, melyet magas színvonalon tudnak alkalmazni a gyermekek fejlesztésében, ezzel segítve a minél sokoldalúbb személyiségfejlesztést.
Helyi nevelési programjukat nevelőtestületük készítette el, mely figyelembe veszi az óvodapedagógiai elvárások mellett, a helyi sajátosságokat, valamint a hozzájuk járó gyermekek speciális szükségleteit.

  • E program, a tevékenységközpontú óvodai nevelési program
  • Középpontba állítja a gyermeki tevékenységre épülő nevelést.
  • Két prioritása: a kommunikáció és a kooperáció fejlesztése. Hosszú távú céljuk, hogy a gyermekek képessé váljanak a bátor, önálló és kifejező kommunikációra.
  • A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítését célozza meg, amely magában foglalja a teljes gyermeki személyiség fejlesztését
  • Lényege, hogy a képességfejlesztést a gyermekek tevékenységei által, azok segítségével kívánják megvalósítani. Helyet, időt, eszközöket és pedagógiai segítséget nyújtanak a tevékenységek végzéséhez. A minőség számukra azt jelenti, hogy nap, mint nap, számtalan lehetőséget kínálnak a gyermeki tevékenységek kibontakoztatására.

 

Nevelési programjukban értékként fogalmazódik meg:

  • Az óvodás gyermekek játékos tevékenységrendszerben történő folyamatos fejlesztésének fontossága.
  • A környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció.
  • A tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés.
  • Az iskolai életmódra való felkészítés.

Nevelési céljaik és programjuk teljes megvalósítását segíti elő a napirend és a heti rend. E két fontos elem lényege a folyamatosság, amely nem szab szigorúan kötött időintervallumokat az egyes tevékenységek elvégzésére, módot ad az egyéni sajátosságok, az eltérő fejlettségi szintek figyelembe vételére. E mellett fontosnak tartják a tehetséges gyermekekkel való foglalkozást speciális fejlesztő programok alkalmazásával. Ez nagyban hozzájárul pedagógiájuk sikeres alkalmazásához, hiszen maximálisan gyermekközpontú, a gyermek igényeit helyezi a középpontba.