.

.

Gyáli Liliom Óvoda

Elérhetőségek

Fenntartó:
Gyál Város Önkormányzata
Intézményvezető:
Lendvay-Kiss Anita
Cím:
2360 Gyál, Liliom utca 13-15.
Telefonszám:
+36-29-340-126
Fax:
+36-29-345-241
Email:
gyali.liliomovi@gmail.com
Honlap:

Az intézmény területileg Gyál központi részén helyezkedik el. Gyál Város Önkormányzata 2015-ben 550 millió forint értékű beruházás keretében bővítette és újította fel az intézményt, melynek eredményeként új csoportszoba, tornaszoba, sószoba, irodák, aula létesült. A gyerekek teljesen felújított udvaron játszhatnak, mely biztonságos minden óvodás számára. Az óvoda 2017-ben ünnepli 45 éves évfordulóját, 300 gyermek neveléséről gondoskodik 10 csoportban. Nevelőtestületükben kreatív óvónők dolgoznak. A csoportok munkáját szakképzett dajkák segítik. A nevelőtestület szakmai felkészültségét jellemzi, hogy óvodapedagógusi diplomájuk mellett többen rendelkeznek szakirányú végzettséggel, úgymint drámapedagógiai oktató, környezet nevelői tanácsadó, fejlesztő pedagógus, nyelv-beszédfejlesztő, mozgásfejlesztő gyógytestnevelő, népi gyermektánc oktató. Az intézmény óvodapedagógusai a szülői igényeket, helyi adottságokat figyelembe vevő helyi nevelési programot írtak a Tevékenységközpontú Program adaptálásából. A programot a Közoktatási Törvénynek megfelelően 1999 szeptemberétől kezdték bevezetni az induló új csoportokkal.

ALAPELVEK

A gyermek jó közérzetének biztosítása. A kisgyermek szeretete, elfogadása nevelőmunkánk alapja. Tevékenységközpontú programuk a játékot, a játékon keresztüli fejlődést tekinti nevelési rendszerük legfontosabb eszközének. Fontosnak tartják a családokkal való együttműködést, folyamatos kapcsolattartást.