.

.

/
/
/
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola

Elérhetőségek

Fenntartó:
Monori Tankerületi Központ
Intézményvezető:
Ormosné Surányi Katalin
Cím:
2360 Gyál, Kossuth Lajos utca 48-52.
Telefonszám:
+36-29-340-236
Fax:
+36-29-346-016
Email:
zrinyi@zrinyi-gyal.edu.hu,
zrinyititkarsag@gmail.com
Honlap:

2007-ben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát és a Kossuth Lajos Általános Iskolát összevonták, így született meg a Városi, majd Zrínyi Miklós Általános Iskola. Egy viszonylag fiatal intézmény, amely mára megállta a helyét a város közoktatási rendszerében.
Programjaik, dokumentumaik, munkaterveik, tanórai, és tanórán kívüli foglalkozásaik e feladatot kívánják megvalósítani. Az iskola fokozott figyelmet fordít a gyerekek érzelmi életének fejlesztésére, valamint a társas együttlét szabályainak megtanítására. Legfontosabb feladata a tanulók középiskolai tanulmányokra való felkészítése, korszerű ismeretek közvetítése, a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése. Integráltan oktatják az SNI-s tanulókat, fejlesztésüket saját gyógypedagógussal végzik. Kiemelt figyelmet fordítanak a BTMN-es tanulókra is. Az ő fejlesztésükre is képzett szakemberekkel rendelkeznek.
A közösségformálás, a jó munkahelyi légkör kialakult. A régi jó hagyományok megtartásával, újak megalkotásával, eredményes munkát kívánnak végezni.