.

.

A helyi nemzetiségi önkormányzatokra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Gyáli Román Nemzetiségi Önkormányzat

Elnök:
Nagy Attila
Elérhetőség:
attila.nagy1104@gmail.com
Elnökhelyettes:
Nagy Péter
Elérhetőség:
fesza76@gmail.com

Román nemzetiségi dokumentumok 2024