2020. 12. 7.

Módosulnak az adótörvények

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.), amely szerint 2021. január 01. napjával az alábbi változtatások lesznek a helyi adóztatás rendszerében.

  • A gépjárművek adóztatását jövő évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) végzi. Ez azt jelenti, hogy Önkormányzatunk a 2020. novemberi és decemberi gépjárműadó változás adatszolgáltatást dolgozza fel utoljára, annak határozatait küldi meg az adózók részére, a 2021. évi nyitó állomány (és utána minden havi változás) feldolgozása már a NAV feladata.Fentiekre tekintettek kérjük, hogy a gépjárműadóban fennálló fizetési kötelezettségeiknek legkésőbb 2020. december 31. napjáig tegyenek eleget. Azon adózók, akik túlfizetéssel rendelkeznek (csak 1.000.- Ft-ot meghaladó túlfizetés esetén lehetséges), szintén 2020. december 31. napjáig igényeljék vissza az összegeket, illetve ezen időpontig kérjék a túlfizetésük átvezetését egy másik adónemre, amennyiben máshol fennálló köztartozással nem rendelkeznek.Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a gépjárműadóban 2021. 01. 01. napját megelőzően fennálló gépjárműadó hátralékok beszedését is a NAV fogja végezni, 2021. január 1-től.
  • További változást a Mód. tv. helyi iparűzési adóban is eredményezett. Hatályát veszti a helyi adókról szóló törvény ideiglenes iparűzési adó fogalma, tehát nem keletkezik ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, viszont a 180 napot (naptári napot) meghaladó munkavégzés telephelyet keletkeztet, és bejelentkezési, bevallási, adófizetési kötelezettség jön létre. Tekintettel arra, hogy nincs ideiglenes iparűzési adó, annak levonhatósága is megszűnik.
  • Az iparűzési adóbevallások benyújtása 2021. január 01-től csak a NAV ÁNYK rendszerén keresztül lesz lehetséges, elektronikus úton. E szabály alól csak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyek kivételek (pl.: őstermelő, ügyvéd, közjegyző), akik papír alapon is benyújthatják bevallásukat a helyi Önkormányzathoz.
  • Változik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő bevallás benyújtási kötelezettségnek összeghatára 2021.01.01-től. Bevallási kötelezettsége akkor keletkezik iparűzési adóban, ha őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja.

Felhívjuk a könyvviteli szolgáltatást végzők figyelmét, hogy a helyi adókról szóló törvény mellékletében „ A helyi iparűzési adó alapjának megosztása” című részben változik 2021. január 01. napjától az eszközérték arányos megosztás módszere, valamint az építőipari tevékenységet folytató vállalkozások esetében a megosztási mód.

Az a szabály változatlan, hogy a megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Gyál, 2020. december

Gyáli Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi és Adó Iroda