2017. 11. 15.

Mit csinál a települési értéktár bizottság Gyálon? Helyi értékeink megőrzése közös érdekünk

Facebookon
Twitteren
E-mailben

 „A múlt ismerete nélkül nem lehet jövő!”

Gyál Város Képviselő-testülete 2013-ban döntött a Gyáli Települési Értéktár létrehozásáról. A Gyáli Települési Értéktár Bizottság szeretné összesíteni és rendszerezni a város és annak területén fellelhető települési és tájegységi értékeket. A bizottság célja, a térség természeti környezetének, szellemi-, anyagi-, művészeti alkotásainak, hagyományainak összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése.

Fontos egy-egy helyi közösség speciális értékeit meglátni és megláttatni, hiszen ezek az értékek közérdeklődésre tartanak számot, egyediek, fennmaradóak, hasznos munka van bennük.

Hogyan kerülhet egy alkotás a települési értéktárba?

Egy érték Gyáli Települési Értéktárba bekerülésére bárki tehet javaslatot, de csak és kizárólag, a jogszabálynak megfelelő ADATLAPON és nyilatkozaton, amelyet elektronikus formában, Juhász Idához, a bizottság elnökéhez lehet benyújtani a juhaszida@vipmail.hu e-mail címre.

Papíralapú nyomtatványt az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár információs pultjánál (ingyenesen) lehet kérni és leadni. A beérkezett javaslatokat a bizottság évente két alkalommal (tavasz, ősz) megvizsgálja, szavaz az értéktárba való bekerülésről, és ha arra méltó javasolhatja, a megyei, illetve a Magyar Értéktárba való vételét, azt követően pedig, annak Hungarikummá nyilvánítását. Ha az adatlap kitöltéséhez segítségre szükség, egy előre egyeztetett időpontban a közösségi házban, Kovalik Józsefné, a bizottság tagja személyesen segít ebben.

 Gyáli TÉK Bizottság felhívása:

Mit tekintünk települési értéknek?

agrár és élelmiszer gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek

egészség és életmód: gyógyfürdők, gyógyvíz, gyógynövények, gyógyszerek

épített környezet: tudatos építési munka eredménye

ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség

kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: tánc, zene, régészeti lelőhelyek, történelmi emlékhelyek

sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény

természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak

– turizmus és vendéglátás szellemi, tárgyi termékei: pl. turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások

A Gyáli Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a Gyáli Települési Értéktárba. A felvett értékek sora folyamatosan bővül majd. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!

A Bizottság összetétele:

Elnök: Juhász Ida nyugalmazott iskolaigazgató

Tagok:

  1. Kovalik Józsefné – nyugalmazott iskolaigazgató, Gyál díszpolgára
  2. Dóka Péterné – nyugalmazott pedagógus
  3. Méhész Árpádné – nyugalmazott könyvtáros
  4. Karikás Pál – a Gyáli Ipartestület elnöke
  5. Hefler Gábor – katolikus plébános
  6. Tóth István – nyugalmazott zeneiskola igazgató
  7. Orosz László – zenész, festőművész

Értékekkel kapcsolatos jogszabályok

– 2012.évi XXX. törvény, am agyar nemzeti értékekről és hungarikumról

– 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

Letölthető  nyomtatványok:

  1. Javaslattételi lap
  2. Támogatói nyilatkozat
  3. Fénykép felhasználói nyilatkozat