2018. 04. 6.

Mindent a Települési Arculati Kézikönyvről

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2017.(IV.27.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti Gyál Város Település Arculati kézikönyvét és megalkotja Gyál Város településképi rendeletét. A Településképi rendelet készítésével párhuzamosan a Helyi Építési Szabályzatot felülvizsgálja és a Településképi rendelet jóváhagyásakor a HÉSZ-ben található településképi követelményeket hatályon kívül helyezi, hogy megteremtődjön a településképi rendelettel való összhang. A tervezési munka – amely februárban kezdődött – várhatóan az első félévben befejeződik. A részletekről Kiss Istvánt a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, városunk főépítészét kérdeztük:

Mit tartalmaz a Települési Arculati Kézikönyv, és miért van rá szükség?

A Település Arculati Kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A kézikönyvben meg kell határozni:

  • a városunk településkaraktert meghatározó jellemzőit,
  • a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőivel és értékeikkel,
  • a település minőségi formálására vonatkozó javaslatokat és a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet állapítja meg:

  • a helyi építészeti örökség védelmét,
  • a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket,
  • a településképi követelményeket.

Egyszerűsítve és összegezve: a Település Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet határozza meg azokat a minőségi, arculati és városképi építési előírásokat, hogy Gyálon milyen épületet lehet építeni. A mennyiségi, műszaki, elhelyezési, funkcionális és egyéb előírásokat, tehát azt, hogy Gyálon mit lehet építeni, továbbra is a HÉSZ tartalmazza.

IMG_6935

Névtelen-2_1

Hogyan zajlott a partnerségi egyeztetés?

Ezeknek a dokumentumoknak széleskörű társadalmi bevonással a PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓL szóló 10/2017.(IV.28.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell készülnie. Sajnos – a Gyáli mi újságban, a honlapunkon és a hirdetőtáblákon is megjelent felhívás ellenére – a 2018. március 26-án megtartott lakossági fórumon az érdeklődés, a részvétel igen csekély volt.

Ezúton is felhívom a gyáli polgárok, gazdálkodó- és civil szervezetek figyelmét, hogy előzőekkel kapcsolatosan – egy később meghatározott és meghirdetett időpontban legalább még egy lakossági fórumot tartunk, ahol írásos javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. A településarculat, a településkép minőségi javulása városunk folyamatos fejlődésének egyik meghatározó eleme.

IMG_6931