2023. 02. 15.

Mi folyik Gyálon? – tájékoztató a város területén megvalósuló ivóvízhálózat felújítási és tisztítási munkálatokról

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Tisztelt gyáli Felhasználók!


Az ivóvízellátó rendszeren zajló munkálatok kapcsán számos esetben találkoztunk az elmúlt időszakban
olyan felhasználói kérdésekkel, melyek nyilvánvalóvá tették, hogy szükséges a beruházás újbóli
részletesebb bemutatása. Ezzel együtt összegyűjtöttük az eddig érkezett kérdéseket és ezúton próbálunk
egységes és átfogó képet adni a települési vízellátást érintő munkafolyamatokról.

Az 1869/2021. (XII.3.) Korm. határozat alapján Gyál Város Önkormányzata ivóvízhálózat felújítási és
tisztítási feladatra 396.945.000 Ft támogatásban részesült. A támogatói szerződés alapján a munkálatokat
az idei év során be kell fejezni.
A feladat két fő részre bontható, úgymint
– több száz tolózár és tűzcsap beépítés ill. csere, valamint
– a több mint 100 km ivóvízhálózat hydrogéles mosatása.
Ez a két eltérő munkafolyamat különböző módon érzékelhető a felhasználók számára!

A tolózárak és tűzcsapok cseréje illetve az újak telepítése már az előző év során elkezdődtek. A jelentős
mennyiségű tolózár beépítése lehetővé teszi, hogy a tisztítási munkálatok, illetve a későbbi üzemeltetés
alatt előforduló meghibásodások során ne egész településrészeket kelljen kizárni a szolgáltatásból, hanem csak kisebb, néhány utcából álló területeket. Ezen munkálatok által érintett területek kerülnek sraffozott térképen ábrázolásra. Aki már régebben figyeli a történéseket észrevehette, hogy a megadott területek mérete egyre kisebb és kisebb. Ennek oka éppen az előbb említettekben keresendő. Ahogyan épülnek be a tolózárak egyre kisebb területre szűkíthető a munkálatok miatti vízhiány.

Az ivóvízhálózat hydrogéles mosatása általában néhány utcára (néhány km-re) korlátozódik. Egy-egy
ütem során erre van lehetőség. Ezekben az esetekben kizárólag a munkával megjelölt utcák/utcaszakaszok az érintettek, a keresztező utcákat nem érinti a mosatás!
Ezen munkafolyamat lépéseiről bővebben tájékozódhat honlapunkon keresztül:
https://dpmv.hu/tajekoztatok/gyal-hydrogeles-mosatas

Könnyen belátható, hogy ha hetente néhány km hálózat átmosatására van lehetőség, akkor a munkálatok
bizony az év nagyrésze során zajlanak majd. Igyekszünk a rendelkezésünkre bocsátott forrást a lehető
leghatékonyabban felhasználni annak érdekében, hogy azt a tényleges feladatellátásra lehessen fordítani.

A legfontosabb tehát, hogy a tolózár beépítésénél sraffozást tartalmazó térképek esetén a jelölt
terület/településrész érintett a munkával, a mosatásnál kizárólag a megjelölt utca(szakasz) az
érintett!

Kérdések és válaszok


Kaptak értesítést az érintettek? És mégis hogy leszünk értesítve?
Igyekszünk a legteljesebb körű tájékoztatást nyújtani, mely során a honlapukon és a facebook oldalunkon
megjelentetett felhívásokon túl,
– a mosatásról tájékoztató/szórólap kerül az érintett postaládákba napokkal korábban
– plakátok kerülnek kihelyezésre a környéken
– önkormányzati tájékoztatás is megvalósul

Jelenleg a honlapunk és a facebook oldal a leggyorsabb tájékoztatási mód, de nem az egyetlen.
Amennyiben bekapcsolja az oldal követését Önök is az elsők között értesülhetnek róla.

Ugyanakkor…

A hydrogéles mosatás minden esetben egy szűkebb területet (néhány utcát) érint egy-egy ütemben. Ezen
esetekben szórólap is kiküldésre kerül a postaládákba. Azonban a tolózár és tűzcsap cserék/beépítések még mindig nagy területeket érintenek. Egyszerűen nincs arra szabad kapacitás, hogy minden postaládába napokkal korábban eljuttassuk a hirdetményt. Ráadásul számos olyan tényező befolyásolja ezen munkálatokat (időközbeni váratlan meghibásodások) melyek okán a munkavégzés időpontja, tartama, érintett terület akár menet közben is módosulhat.

Legyen szó akár tolózár/tűzcsap beépítésről vagy a mosatási munkálatokról a tájékoztatásban segítséget
nyújt az Önkormányzat is, de kérjük, hogy önök is segítsék a munkálatokat azzal, hogy az egyes
felhívásokat a lehető legszélesebb körben terjesztik egymás között is. Különösen fontos ez azon
felhasználók esetén, akik nem követik az eseményeket az interneten (pl. idősebb korosztály).

Jelenleg 874 olyan követője van a DPMV facebook oldalának akiknél Gyál a beállított település,
ugyanakkor egy-egy munkafolyamat felhívása általában több ezres olvasottságot produkál. Nincs olyan
módszer ahol mindig, mindenki, minden munkafolyamatról naprakészen tud, ugyanakkor együttesen
törekednünk kell rá.

Előzetesen is köszönjük azok segítségét, akik közreműködnek ebben!

Miért nem kerül előzetesen kiadásra a teljes ütemterv és miért csak „csepegtetik” az információkat?
Jelen állás szerint minden héten a következő heti ütemterv kerül közreadásra. Ennek oka, hogy a
munkavégzés során számos olyan tényező (időjárás, egyéb meghibásodás, ellátási gondok, stb.) előállhat,
amely csúszást eredményezne, mely eredményeként néhány hét után már „párhuzamos, eltérő ütemtervek” keringenének a felhasználók között.


Szívesen feliratkoznék egy olyan listára, amiről időben kapnék értesítést (pl: email vagy SMS)
.
Az ellátási területünkön található, több mint 70 ezer felhasználó ellenére csupán alig több mint 10 ezer e-
mail címmel rendelkezünk. Jelenleg nincs olyan része az ügyviteli és számlázási rendszerünknek, mely
lehetővé tenné kijelölt terület alapján a csoportos e-mail vagy SMS értesítés kiküldését. Egy ilyen
programelem fejlesztésére, akkreditáltatására és egyéb előírásoknak történő megfeleltetésére jelenleg nem tudunk sem forrást, sem időt biztosítani.

A legjobb is ezt -9 fokban.
Mint említettük szűkös a rendelkezésre álló időtartam a kivitelezésre és erre semmilyen ráhatása sincs
társaságunknak. Hideg időjárásban kellett kezdenünk, mivel az előírt befejezési határidő: 2023. augusztus
10.

Ennek megítélése során kérjük, vegyék figyelembe, hogy
– az év eleje a hideg időjárás miatt,
– a nyári időszak a nagy vízigény miatt,
– a suli időszaka és a hétköznapok a közlekedés miatt,
– az ünnepnapok, hétvégék az otthon nyugalma miatt,
– az egyéb napok közül pedig sok egyéb okok miatt nem ideális a munkavégzésre.
Ezek ellenére – az Önkormányzat egyetértésével – inkább a vízellátó rendszerre fordítjuk a rendelkezésre
álló összeget, minthogy vissza kelljen azt adni érdemi munkavégzés hiányában.

Akik nem tudják lezárni az óra előtt, azok mit tegyenek?” valamint „Egy órát folyattam a vizet,
mire elviselhető volt
.
A felhívásokban – a maximális biztonság miatt – kérjük, hogy legyen elzárva a főelzáró, az egyes kritikus
részek (pl. mosógép, kazán, stb.) előtti elzáró, és a visszanyitás is a kerti csap, mosdókagyló, egyebek
sorrendben történjen.
Alapesetben, ha a munkavégzés során nem kerül víz vételezésre a hálózatból (nem nyitjuk ki a csapot),
akkor a törzshálózatban felszabaduló lerakódás, hydrogél, stb. „nem húzható be” a házi hálózatba.
Ugyanakkor, ha egy váratlan meghibásodás miatt az érintett részen leürül az (utcai) törzshálózat ez már
nem garantálható.
Amennyiben nincs lehetősége elzárni a elzárók egyikét sem, akkor kérjük kerüljék a vízfelhasználást
a munkavégzés ideje alatt, illetve azt követően is elsőként – rövid folyatással (max. 1-2 perc) – pl. a
kézmosónál ellenőrizzék a víz minőségét. Amennyiben azt tapasztalják, hogy az még nem tisztult le
akkor:
Kérjük, ne folyassák feleslegesen, hiszen akkor helyettünk végzik a hálózat tisztítását, illetve utat
biztosítanak a saját házi ivóvízhálózatukba a lerakódásoknak!!!


Nem az érintett területen lakom mégsem folyik egyetlen csepp víz sem a csapból
A tűzcsap/tolózár beépítések során számos esetben előfordul, hogy a megjelölt területen kívül
meghibásodik a hálózat. Sajnos volt már rá példa, hogy a tervezett munkálatok kiegészültek további 6
csőtörés elhárítási munkával. Ezeket értelemszerűen nem tudjuk előre jelezni.


A hydrogéles mosatással érintett utcáknál a keresztutcák nincsenek érintve?
A mosatás során megjelölt utcák esetében a keresztutcák a tolózárakkal elzárásra kerülnek. Csak a megadott utcákban nem lesz víz a mosatás ideje alatt.


Mikor kerül sorra az én felhasználási helyem?
Mind a mosatási munkálatokról, mind a tolózár/tűzcsap beépítési munkákról igyekszünk a lehető
legkorábban tájékoztatást adni. Hosszabb távú ütemtervet azért sem tudunk közreadni, mivel az a körülmények függvényében folyamatosan változik. UGYANAKKOR a már meghirdetett munkálatokat
igyekszünk a megadott időkeretben elvégezni.


Mikor nyithatjuk vissza a csapokat?
A munkálatok végeztével. Ismételten kérjük, hogy elsőként, ha lehetséges a kerti csapon vagy egy
késmosónál ellenőrizzék a vízminőséget. A nagyobb gépek pl. mosógép, kazán csak ezután kerüljön
visszanyitásra.


Miért nincs tájékoztatás arról, hogy az utca melyik házszámától, meddig a házszámig terjed a
mosatás?

A nagyobb területet érintő tolózár beépítési munkálatoknál a határoló utcák neve megadásra kerül. Ez
alapján már eldönthető, hogy a felhasználási hely ezen belül vagy kívül található.
A mosatási munkálatok során részletesebb leírást adunk közre, hiszen ott csak a megadott utca(szakasz)
az érintett.


Tönkre mehetnek az vízátfolyásos elektromos készülékek, ha bekerül a gél a belső hálózatba?
A gél sokkal sűrűbb, mint az ivóvíz, ennek okán sajnos igen a válasz. Ezért is kérjük, a javaslataink fokozott
betartását.


A gél nem káros a környezetre, ha kiengedik a szabadba?
A gyártó nyilatkozata és tanúsítványai alapján nem káros a környezetre, illetve az, néhány nap alatt
elbomlik. A csőfalról eltávolított anyag szintén természetes eredetű.


Iskolák, óvodák, közintézmények, cégek, uszoda, akinek ipari tevékenységéhez szükséges a víz külön
kapnak tájékoztatást?

Nem, mindenki azonos módon, azonos tartalommal egyidőben, napokkal korábban értesül.

DPMV Zrt.