2022. 09. 20.

Megszűnt a város legnagyobb illegális hulladéklerakóhelye

Facebookon
Twitteren
E-mailben

Gyál teljes területe az elmúlt évek hulladékmentesítési és hulladékgyűjtési kampányai eredményeképpen hatalmas mennyiségű hulladéktól tisztulhatott meg, mely tisztaságot, egészséges, szép környezetet Gyál Város Önkormányzata a városban lakó polgárok nagy többségével közösen óvja, őrzi.

Sajnos a 014/45 hrsz-ú, külterületi „szántó” besorolású, Biancs-tanya elnevezésű ingatlan és annak környezete kivétel volt ez alól, az itt található több mint 4000 m2-en szétterülő illegális „szeméttelep” ügye a mai napig megoldatlan volt.   

Az elmúlt évek során a Hivatal munkatársai számos hatósági eljárást folytattak le közösen a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal (kormányhivatal, rendőrség, földhivatal), melyek közül kiemelkedően szoros együttműködés alakult ki a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával (továbbiakban: PMKH). 2020. szeptemberében a PMKH megállapította az engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenységet. A hulladékmentesítésre felszólított kötelezett ellen a felmért, közel 26 tonna veszélyes hulladék, és az ismételt elkövetés ténye miatt több millió forint hulladékgazdálkodási bírság került kiszabásra. Az érdemi előrelépést azonban a kötelezett fellebbezési kérelmei lassították.  

2022. évben a PMKH pályázati úton lehetőséget kapott arra, hogy az eljárásaiban már szankcionált, azonban önkéntes teljesítés elmaradása miatt még szennyezett területek hulladékmentesítéséről gondoskodjon, természetesen úgy, hogy a felmerülő költségeket a hatósági eljárásokban kötelezettekre terhelje. Tekintettel arra, hogy a kötelezett a hulladék elszállításáról önkéntes teljesítéssel nem gondoskodott, az évek óta fennálló környezetkárosítás mihamarabbi megszüntetése érdekében Gyál Város Önkormányzata sürgette ezen pályázati forrás mielőbbi igénybevételét.

2022. szeptember 6-16. között a PMKH szervezésében a teljes szennyezett terület hulladékmentesítése megtörtént, megszüntetve ezzel a város legnagyobb illegális hulladéklerakóhelyét.  

Az érintett terület tisztaságának megőrzése, az illegális hulladéklerakás megelőzése, megakadályozása érdekében az Önkormányzat forgó, rendszámfelismerő kamera telepítésével, annak 24 órás figyeltetésével, továbbá fizikai akadályként árkok kialakításával kíván gondoskodni a terület tiszta állapotának megóvásáról.